PODIJELI

Divlje deponije  su svakodnevnica u cijeloj BiH već godinama.
Kalesija nije izuzetak, pa je godinama unazad uklonjeno na stotine divljih deponija, ali bez obzira i na angažman JP Komunalac Kalesija, ali i aktivnosti građana, aktivnosti mjesnih zajednica, formlanih grupa ali i neformalnih, divlje deponije se pojavljuju “kao gljive poslije kiše”.

Nedavno smo na našem portalu pisali o nebrizi kada je u pitanju deponovanje otpada, pa čak i kada je u pitanju deponovanje otpada iz zgrade Općine Kalesija, ali i sami građani često deponuju otpad na lokacijama koje nisu predviđene za to, pa čak i na lokacijama koja su izletišta, ili su pak idealna za šetnje i druge aktivnosti.

Na redakciju našeg portala su stigle fotografije zabilježene jučer (ponjedljek, 03.februara) na putu od Međaša (sa piste) prema Jeginovom Lugu.
Velike količine otpada su odmah uz put, te osim veoma ružne slike velike količine otpada su i “poziv” drugima da dovezu otpad.

Nadamo se da će komunalni inspektor iz Općine Kalesija izaći na lice mjesta, te evidentirati i ovu divlju deponiju, kao i da će Komunalno preduzeća ovaj otpad utovariti i odvesti sa ove lokacije…

Do kraja sedmice ćemo svakako provjeriti ovu lokaciju kako bi provjerili da li je nešto učinjeno, te kontaktirati komunalnog inspektora da li je napravio službenu zabilješku, te upoznao nadležne i odgovorne sa ovim problemom.

(NKP.ba)

PODIJELI