Farma ‘Spreča’ kod Kalesije: Model podizanja voćnjaka kruške

Farma ‘Spreča’ kod Kalesije: Model podizanja voćnjaka kruške

590
0
SHARE

Voćnjak kruške koji se podiže u sklopu Farme ‘Spreča’ u Donjim Vukovijama će se prostirati na površini od 2,5 ha. Odlučeno je za jesenju sadnju voća kruška sorta-Viljamovka, kada je optimalna vlažost vazduha, a temperatura je iznad nule. Sadnice posađene tokom jeseni imaju više vremena da se prime odnosno da se razvije veza između korijena i zemljišta.
farma spreca
Krajem mjeseca avgusta izvršila se analiza zemljišta te se na osnovu dobijenih podataka o tipu zemljišta krenulo za pripremu istog za voćnjak. Tip zemljišta na parceli na kojoj se podiže voćnjak je pseudoglej, to je tip zemljišta sa izuzetno niskom sposobnosti upijanja vode i niskim sadržajem hranjivih materija te se pristupilo pripremi tla za voćnjak koje se ogledalo u ravnjanju parcele te izvlačenju stajnjaka i osoke na parcelu te primjenja gnojiva NPK 7:20:30 i MAP-a.
Nakon primjene svih đubriva uslijedila je osnovna obrada zemljišta tj. oranje, a nakon toga i tanjiranje, drljanje i frezanje.

Početkom mjeseca novembra nastavljeno je sa pripremama parcele za sadnju navedene voćke. Parcela je razmjerena te se pristupilo razmjeravanju redova, međurednog prostora i puta, nakon izvršenog razmeravanja svaki red je obilježen manilom. Nakon tako obilježenih redova pristupilo se označavanju redova krečom tj. posipanje kreča po manili te uklanjanje iste, isto je izvršeno sa ciljem da se omogući pravljene bjankova tj. naoravanje sa traktorom, dvobrazim plugom u željenom pravcu. Naoravanje se vršilo tako što je traktor sa plugom prošao sa obje strane krečom označenog reda. Na napravljenim bjankovima se pomoću nivelira odredio tačan pravac redova te međuredni prostor od 3,80 m. Svrha pravljenja bjankova odnosno uzvišenja gdje se sade sadnice je sprečavanje vode da leži oko sadnice, na ovaj način voda otiče u međuredni prostor te se lakše izvodi iz voćnjaka u kanale.

Nakon što se završilo sa pripremom parcele nabavljene su sadnice i to: 1100 komada kruške sorte Viljamovka na podlozi sijanac i 3464 komada kruške sorte Viljamovka na podlozi MA29. Sve nabavljene sadnice su utrapljene u krugu Farme, te su se postepeno rasađivane sve dok su to vremenski uslovi dozvolili. Pored sorte Viljamovka sadit će se i sorte Santa Marija i Konferans koje će služiti kao oprašivač.

Dana 19.11. tekuće godine počelo se sa kopanjem rupa i sadnjom, i to prvo sadnica Viljamovke na podlozi sijanac. Sadnja se vršila na razmaku u redovima od 160 cm ili 1,6 m. Sadnja se obavljala na način da se prvo postavi jedna manila u pravcu sjever-jug a druga u pravcu istok-zapad, na mjestima gdje su se preklapale vršilo se prvo kopanje rupa, a potom tačno mjerenje 160 cm i sadnja navedenih sadnica, isto je rađeno sa ciljem da se uspostavi pravac redova sa svake strane. Pravac redova je sjever-jug, a kalem je okretan u pravcu sjever-zapad zbog najmanje izloženosti vjetru. Nakon što se posadilo svih 1100 komada sadnica Viljamovka na podlozi sijanac pristupilo se sadnji 156 komada kruške na razmak od 160 cm koje su prenešene iz starog voćnjaka kruške koji se nalazio neposredno do novog. Nakon svaka četiri posađena reda sorte Viljamovka sadi se jedan red sorte „Santa Marija“ ili „Konferans“ kao oprašivača.

Nakon što je posađeno 1256 sadnica kruške (1100 na podlozi sijanac i 156 sadnica iz starog voćnjaka) pristupilo se sadnji sorte Viljamovka na podlozi MA29 odnosno dunji, navedeni tip sadnica koristi prenosnik koji se nalazi između korijena i stabla, ovakve sadnice su bujnije, ostvaruju veći prinos nego na sijancu ali i zahtijeva veći utrošak radne snage zbog zahtjevnije pomotehnike,sredstava za zaštitu jer su manje otporne na bolesti.Sadnja se vršila indentično kao i sadnja prethodnih sadnica i posađeno je ukupno 1764 sadnice do 26.11. tekuće godine. Preostale sadnice njih 1700 komada se nalaze u trapu u krugu Farme. Nakon što se završi sadnja i preostalih sadnica na 160 cm u redovima i 380 cm međuredno pristupit će se sadnji na površini od 0,5 ha na 80 cm, odnosno sadit će se još po jedna sadnica između već posađenih sadnica na 160 cm na ukupno 11 redova.

Navedena sadnja će se vršiti sa ciljem da se uoči ponašanje sadnica na razmaku od 80 cm jer nije uobičajna praksa da se kruška sadi na tom razmaku. Želimo da imamo ogledno polje čiji će nam rezulatati pokazati koji od načina uzgoja kruške dati najbolje rezultate tj.najveći prinos i kvalitet ploda što je i cilj svake proizvodnje, kao i koja tehneologija uzgoja će se koristiti u prilikom proširenja voćnjaka pošto je to dugoročni plan.

 

(AGRO-EKO Magazin/Farma ‘Spreča)

(NKP.ba)