PODIJELI

Sve je više osoba koje traže pomoć zbog porodičnog nasilja u Tuzlanskom kantonu, pokazuju službeni podaci, rečeno je danas kada je Udruženje Vive žene najavilo kampanju “Čuješ, vidiš, znaš – REAGUJ!” koja će po prvi put pored žrtve nasilja u porodici uzeti u fokus policijske službenike koji su jedan od najznačajnijih i često prvih kontakt za žrtve.

Cilj projekta je obezbijediti zaštitu žrtvama nasilja u porodici kroz dosljedno podnošenje Zahtjeva za izricanje zaštitnih mjera.

Policija kada dođe na lice mjesta po prijavi, zaustavlja nasilnika ali i pruža žrtvi pomoć te smješta u sigurnu kuću. Po podacima MUP-a TK, tokom 2018. i prve polovine 2019. godine, zaprimljeno je 465 prijava nasilja u porodici, a samo 92 Zahtjeva za izricanje zaštitnih mjera su upućena općinskim sudovima u TK.

“To pokazuje da policijski službenici ne provode zakon u svim slučajevima prijave nasilja u porodici, a samo dosljedno provođenje zakona omogućava veću zaštitu žene i djece žrtava porodičnog nasilja”, kazala je Aida Mustačević-Cipurković, koordinatorica projekta “Čuješ, vidiš, znaš – REAGUJ!” te dodala da će policijski službenici ubuduće kod svake prijave za nasilje prihvatati zahtjev za zaštitne mjere.

Inače, od sredine maja ubrzano se počeo povećavati broj poziva i dolazaka u Sigurnu kuću koja radi u sklopu UG Vive žene, a sve zbog nasilja u porodici.

“Supružnici su bili prisiljeni da zajednički borave u domaćinstvu. Većina je izgubila posao. Postojao je realan strah za egzistenciju, obaveze oko školovanja djece, obaveze prema starijim članovima porodice. Sve je to usložilo situaciju koja se donekle držala pod kontrolom. Povećala se ljutnja i agresivnost što je osnova nasilja”, pojasnila je Danijela Huremović, voditeljica Sigurne kuće u Viva žene koja je ima otežan rad zbog pandemije.

U 95 % slučajeva nasilja u porodici, žrtve su žene i malodobna djeca.

(Nezavisne novine/ NKP.ba)

PODIJELI