PODIJELI

Škole na području općine Kalesija, kako u osnovnom tako i u srednjem obrazovanju, su u nadležnosti Tuzlanskog kantona.
Zgrade JU OŠ Kalesija i MSŠ Kalesija su proteklih godina u više navrata bili tema brojnih pisanja o “donacijama”, pa čak i od strane roditelja koji, ukoliko žele da djeca borave u koliko-toliko humanim uslovima, su prinuđeni izdvajati vlastiti novac za sanaciju učionica.

Kako je školstvo u nadležnosti Kantona, odnosno politike u Vladi TK koja postavlja i razrješava dužnosti direktore i članove Upravnog odbora, obično periodi pred kraj direktorskih mandata su obilježeni brojnim propustima u organizaciji rada škole.
Dok jednom direktoru ističe mandat, u većini slučajeva je poznat njegov nasljednik. Iako bi stručnost trebala biti prva referenca, nažalost politička podobnost strankama na vlasti je odlučujući faktor.
Slikovito rečeno, na osnovu ustaljene prakse proteklih godina – zašto bi jedan direktor koji će za svoj mandat reći da je uspješan ostavio dobru “polaznu tačku” novom direktoru. Logika je takva da novi direktor ne može biti uspješniji od prethodnog.
Iako to zvuči veoma neozbiljno, u praksi nije puno primjera koji neće ići u prilog ovoj priči.

Odlična ilustracija gore navedenog je i MSŠ Kalesija.
U holu školske zgrade već neko vrijeme prokišnjava. A problem je riješen na način da je na mjestima gdje prokišnjava postavljano bure/kante.

Malo simbolike u cijeloj priči je da je bure zelene boje.
Kako je manje-više poznato svima, a posebno uposlenicima, novi direktor MSŠ Kalesija će biti iz “zelenih”, odnosno iz SDA.

Prvi zadatak novog direktora bi mogao biti da ukloni zeleno bure.
Možda to i ne bi bio problem, ali sa bijelog plafona treba sanirati i zelene mrlje.

Možda ove rečenice iznad i niste trebali čitati, ali fotografije u prilogu su “slika i prilika” stanja školstva/obrazovanja u BiH.

(NKP.ba)

PODIJELI