PODIJELI

Na brdu iznad kalesijskih naselja Lipovice i Miljanovci, na lokalitetu “Zaseoci” nalazi se usamljeni kamen. Ovaj kamen svojom veličinom, izgledom i drugim karakteristikama, privlači pažnju.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Kamen predstavlja jednu cjelinu koja je uslovno podijeljena na dva dijela. Donji dio kamena je grubljeg oblika, i asocira na postolje. Njegove dimenzije su 3,10 m x 1,60 m x 60 cm. On je 30 cm širi u odnosu na gornji dio kamena. Gornji dio kamena je pravilnijeg oblika i asocira na pravouganu ploču čije su dimenzije 2,50 cm x 110 cm x 30 cm.

Kamen se nalazi na dijelu parcele koja je sklona klizištu. Očigledno je da je klizište i uzrokovalo pomijeranje kamena sa prvobitne lokacije i do njegovog naginjanja prema obližnjem potoku pod uglom od oko 45 stepeni. Prema kazivanju našeg domaćina prilikom posjete ovom lokalitetu, prof.Omera Imamovića, kao i drugih mještana Lipovica, pored ovog postojao je i još jedan kamen koji je zatrpan zemljom usljed klizišta.

U ovom slučaju se vjerovatno radi o stećku koji se prvobitno sastojao iz dva dijela (postolje stećka i stećak). Usljed klizišta je došlo do pomijeranja kompletnog stećka s postoljem, njegovog naginjanja, što je uzrokovalo odvajanju gornjeg dijela stećka od postolja. Gornji dio stećka zbog manjih dimenzija, u odnosu na postolje, je bio skloniji kotrljanju niz klizište gdje je i zatrpan zemljom. Izgled, oblik, veličina i druge karakteristike zatrpanog kamena ili stećka, zasad nisu poznate. Vjerovatno će neka buduća istraživanja ovog lokaliteta dati potpunije informacije o istom.

Ekrem Sakić, prof.
(NKP.ba)

PODIJELI