Zapošljavanje djece šehida i poginulih boraca u TK: Javni poziv objavljen danas

Zapošljavanje djece šehida i poginulih boraca u TK: Javni poziv objavljen danas

514
0
SHARE

Služba za zapošljavanje TK danas je objavila Javni poziv za zapošljavanje djece šehida i poginulih boraca. Programom za sufinansiranje zapošljavanja ove kategorije stanovništva planirana su sredstva od 275 hiljada KM.

Federalni zavod za zapošljavanje osigurao je 175, a Vlada Tuzlanskog kantona odnosno resorno ministarstvo 100 hiljada KM za Program sufinansiranja zapošljavanja djece šehida i poginulih boraca. Plan je zaposliti one koji se nalaze na evidenciji Službe za zapošljavanje TK a imaju završenu srednju školu, višu ili visoku stručnu spremu. U Federaciji BiH je krajem prošle godine na evidencijama bilo šest hiljada djece šehida i poginulih boraca. Danas je taj broj smanjen zahvaljujući ovakvim projektima. Tako je i u Tuzlanskom kantonu.

”Sa 31. majem 39 osoba je iz ove kategorije dobilo zaposlenje zahvaljujući programima odnosno podršci Vlade TK”, navodi Senad Muhamedbegović, direktor Službe za zapošljavanje TK.

Predsjednik Saveza organizacija porodica šehida i poginulih boraca TK Hajrudin Halilović navodi da je u zadnje dvije godine prepolovljen broj onih koji su na Zavodu za zapošljavanje.

”Tako da smo imali negdje oko dvije i pol hiljade, sada imamo 1.100. Ja bi ovim putem apelovao na sve da uzmu učešće firme, javne institucije, da pomognu ovoj djeci i da pokažu svoj patriotizam, da ih prime”, navodi Halilović.

Ovim Programom bit će zaposleno 50-tak mladih ljudi. Trenutno je na evidenciji Kantonalne Službe 854-oro djece sa srednjom stručnom spremom i 259-oro djece šehida i poginulih boraca sa visokom stručnom spremom.

”Ovim Programom poslodavac dobiva poticaj u iznosu 600 KM mjesečno.  Za visoku stručnu spremu je to 12 mjeseci a za srednju stručnu spremu je 6 mjeseci. Apelujem na sve poslodavce na području kantona da se u što većem broju jave na ovaj Javni poziv”, kaže Fahrudin Skopljak, ministar za boračka pitanja TK.

Šefica Odjeljenja za posredovanje u zapošljavanju Službe za zapošljavanje TK Razija Majstorović navodi da bi, ukoliko bi bili svi sa visokom stručnom spremom to značilo zapošljavanje 40 osoba.

”Pretpostavka je da će jedan broj biti sa srednjom stručnom spremom i povećat će taj broj, tako da se procjenjuje da će 50 do 60 osoba biti zaposleno po ovom projektu”, navodi ona.

Vlada Tuzlanskog kantona prva u Federaciji BiH potpisala je Sporazum o realizaciji ovog projekta sa Federalnim zavodom za zapošljavanje i izdvojila sredstva za zapošljavanje ove populacije.

”Ovo je nastavak naše brige za pripadnike boračkih populacija, posebno za šehidsku djecu. Vi znate da smo mi u nekoliko navrata uputili javne pozive posebno prema onim javnim institucijama i preduzećima koja se nalaze u vlasništvu države da prilikom upošljavanja novih radnika prednost daju u skladu sa Zakonom o dopunskim pravima boraca upravo porodicama šehida”, ističe Bego Gutić, premijer TK.

U prošloj godini, realizacijom sličnog programa na području kantona zaposleno je 75 osoba iz boračke populacije. Pravo učešća na ovom Javnom pozivu imaju svi privredni subjekti registrovani u Tuzlanskom kantonu. Više bodova odnosno prednost će imati oni subjekti koji se bave proizvodnjom. Aplicirati mogu i javna preduzeća i ustanove. Poziv ostaje otvoren 15 dana, a aplikacione obrasce poslodavci mogu pronaći na web stranici Službe za zapošljavanje TK.

Obrasce pogledajte OVDJE.

/NKP.ba/