FOTO/ CZSR Kalesija i EMMAUS potpisali sporazum o saradnji: Izgradnja domova za...

FOTO/ CZSR Kalesija i EMMAUS potpisali sporazum o saradnji: Izgradnja domova za djecu bez roditeljskog staranja

379
0
SHARE

CZSR EMMAUS SPORAZUM 3

U ponedjljak 21.03.2016. godine, potpisan je sporazum o saradnji sa Međunarodnim forumom solidarnosti – Emmaus, Duje, Doboj istok, kojim se predviđa izgradnja stambenog objekta sa četiri stambene jedinice za djecu bez roditeljskog staranja Valjevac Elmedinom, Valjevac Elvedinom, Valjevac Sejfom i Valjevac Hamidom, koja su trenutno smještena u JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Tuzla.

 

.
Naime, ovim sporazumom Međunarodni forum solidarnosti – Emmaus će uz pomoć donatora iz Saudijske Arabije izvršiti izgradnju stambenog objekta sa četiri stambene jedinice za djecu Valjevac u Vukovijama Donjim po sistemu “ključ u ruke”.

Sistem „ključ u ruke“ podrazumjeva da će Međunarodnim forumom solidarnosti – Emmaus izvoditi sve radove na izgradnji stambenog objekta te nakon izvršenog tehničkog prijema, objekat koji je u potpunosti završen i spreman za korištenje predati na korištenje gore navedenoj djeci bez roditeljskog staranja.

V.D. Direktor JU Centra za socijalni rad Kalesija Senad Šmigalović, ističe da je ovo rezultat jedne izuzetno dobre i korektne saradnje JU Centra za socijalni rad Kalesija sa Međunarodnim forumom solidarnosti – Emmaus. Ne može se zanemariti i trud staratelja mldb.djece Valjevac Fahzete i njenog bračnog partnera Valjevac Samira koji su svojim aktivnim ulogama otklonili sve formalne prepreke za početak izgradnje stambenog objekta u smislu utvrđivanja prava vlasništva i dobijanja urbanističke i građevinske saglasnosti, kao i džematskog odbora Vukovije Donje na čelu sa imamom Enesom Habibovićem.

CZSR EMMAUS SPORAZUM 2

Nadalje ističe da je saradnja između vladinog i nevladinog sektora, u konkretnom slučaju JU Centra za socijalni rad Kalesija i NVO MFS-EMMAUS i mjesnog džemata Vukovije Donje po ko zna koji put pokazala dobre rezultate jer nam je isti cilj a to je pomoć onima kojima je napotrebnija a sve je jasnije da su javna sredstva nedovoljna za uspješnu socijalnu zaštitu.

U tom smislu, CZSR Kalesija se još jednom zahvaljuje direktoru Međunarodnog foruma solidarnosti – Emmaus, Hamzaliji Okanoviću i njegovim saradnicima, Džematskom odboru Vukovije Donje, donatorima iz Saudijske Arabije i staratelju Valjevac Fahzeti i njenom bračnom partneru Valjevac Samiru koji su prepoznali u našoj ustanovi partnere i nadamo se da je ovo tek početak jedne dobre i uspješne saradnje.

Malodobna djeca Valjevac su 2008. godine kao djeca koja su zanemarena od strane roditelja koji je zanemarivao svoju roditeljsku dužnost, posredstvom JU Centra za socijalni rad Kalesija smješteni u JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Tuzla, gdje se i danas nalaze.

JU Centar za socijalni rad Kalesija, apeluje i na druge vladine i nevladine organizacije da zajedničkim snagama kroz saradnju, budemo kreatori mnogih lijepih priča.

.
(NKP.ba)