Nakon skoro 4 mjeseca bez sjednice, održana 15.redovna sjednica Općinskog vijeća Kalesija

Nakon skoro 4 mjeseca bez sjednice, održana 15.redovna sjednica Općinskog vijeća Kalesija

669
0
SHARE
  • Nakon skoro 4 mjeseca bez redovne sjednice OV Kalesija, u četvrtal (03.11.2022.) je održana redovna sjednica OV Kalesija.
  • Općinsko vijeće Kalesija je na 15.redovnoj sjednici usvojilo Nacrt budžeta općine Kalesija za 2023.godinu. Predloženi Nacrt budžet iznosi 14,3 miliona maraka. Nacrt budžeta će biti upućen u javnu raspravu, na kojoj će građani imati mogućnost da iznesu primjedbe i sugestije na predloženi Nacrt. Nakon obavljene javne rasprave, budžet će, u formi Prijedloga, biti ponuđen vijećnicima na usvajanje, najvjerovatnije na decembarskoj sjednici.

Usvojeni su izvještaji o izvršenju budžeta i troškovima tekuće budžetske rezerve za prvih šest mjeseci ove godine.

Vijećnici su usvojili i Odluke o imenovanju kandidata u upravljačke strukture kalesijskih javnih preduzeća i ustanova. U Nadzorni odbor KP “Komunalac” d.d. Kalesija na mjesto predsjednika, imenovana je Dženana Hodžić. U Nadzorni odbor Javnog preduzeća “Veterinarska stanica” d.o.o. Kalesija, na mjesto prijedloga člana imenovana je Esada Bukvar. Za člana Upravnog odbora Javne zdravstvene ustanove Dom zdravlja Kalesija- predstavnik Ministarstva zdravstva Tuzlanskog kantona imenovan je Miralem (Osman) Huremović.

Također, usvojena je Odluka o privremenom ustupanju na korištenje teretnog motornog vozila Komunalnom preduzeću “Komunalac” d.d. Kalesija i Program zimskog održavanja lokalnih nekategorisanih puteva na području općine Kalesija u sezoni 2022/2023. godine.

Razmatrana je Informacija o završenoj školskoj 2021/2022. godini sa pregledom uspjeha učenika i upisu učenika u prvi razred osnovnih i srednje škole na području općine Kalesija, Informacija o stanju kulture, fizičke kulture i informisanja i Informacija o stanju vodovodne i kanalizacione infrastrukture na području općine Kalesija.

Usvojena je inicijativa Edina Majdančića da se pojača inspekcijska kontrola komunalnih inspektora na području općine Kalesija.

Ni na ovoj sjednici vijeća nije usvojen prijedlog Kluba NIP-a da se u dnevni red sjednice uvrsti Odluka o smanjenju vijećničkih paušala.

    • — Vijećnici NIP Kalesija su jedini koji se prije i nakon svake sjednice oglase, dok ostali vijećnici i stranke koje participiraju u OV Kalesija po pravilu šute…
      Na linku pogledajte kratak izvještaj vijećnika NIP Kalesija sa sjednice OV Kalesija.

—————————————-

Vijećnici Općinskog vijeća Kalesija su na 15.redovnoj, sjednici usvojili zapisnik za prošle sjednice vijeća.

Usvojena je inicijativa Edina Majdančića da se pojača inspekcijska kontrola komunalnih inspektora na području općine Kalesija.

Vijećnička pitanja:

Mujo Mukić (NIP) – Vijećničko pitanje: Koja je svrha odlaska općinske delegacije u Tursku (općina Talas), ko je činio delegaciju i na koji način su selektirani članovi delegaciju, kojih 16 vijećnika je potpisalo zahtjev za prolongiranje sjednice vijeća?

Edin Majdančić (SDA) – Inicijativa: Tražim da se pojačaju kontrole komunalnih inspektora na terenu zbog paljenja vatre na otvorenom, od strane neodgovornih građana na području općine Kalesija.

Admir Karić (NIP) – Inicijativa: Da se u budžetu za narednu godinu planiraju sredstva za sanaciju i uređenje Trga šehida u centru Kalesije. Pitanja: Kakvo je finansijsko stanje u JZU Dom zdravlja Kalesija, da li je ugroženo finansijsko poslovanje ove ustanove? Koje su aktivnosti Turističke zajednice općine Kalesija, da li je općina Kalesija okristila se formiranjem zajednice i ako jeste na koji način? Šta i koliko radi Turistička zajednica?

Armin Karić (samostalni vijećnik) – Inicijative: Da se što hitnije pokušava spriječiti urušavanje izletišta „Hamitkuša“ u Vukovijama Gornjim. Da se izvrši asfaltiranje parking prostora kod zgrade Zvorničanka i NLB banke.

Nedžad Bukvar (SDP) – Pitanje: Da li su nadležne općinske službe poduzele aktivnosti na rješenju problema raskrsnice u Raincima Gornjim?

Mensur Hukić (samostalni vijećnik) – Pitanja: Šta je suštinski razlog grubog kršenja Poslovnika o radu Općinskog vijeća povodom ne održavanja sjednica Općinskog vijeća u periodu od četiri mjeseca? Da li je delegacija koja je putovala u Tursku bila službena općinska delegacija ili se radi o privatnoj posjeti? Po kojem osnovu su birani članovi delegacije, među kojima je bilo i vijećnika?

Hajrudin Huseinović (sekretar vijeća) – Odgovor na vijećničko pitanje Admira Karića o stanju u JZU Dom zdravlja Kalesija. Odgovor sa pozicije predsjednika UO JZU Dom zdravlja Kalesija. „Dom zdravlja ima svoje organe. Pitanja se upućuju direktoru i Upravnom odboru. Niti jedno pitanje koje je postavljeno Upravnom odboru nije ostalo bez odgovora. Prema Izvještajima o radu JZU Dom zdravlja Kalesija za prvih devet mjeseci ove godine evidentno je da je u ovoj ustanovi prisutan višak rashoda nad prihodima. Upravni odbor je zbog toga zadužio direktora Doma zdravlja da poduzme potrebne mjere na stabilizaciji ove ustanove. Zaužene su odgovorne osobe JZU Dom zdravlja Kalesija da vode računa o finansijskom poslovanju i svojim radnjama ne dovedu u pitanje plate uposlenika ove ustanove i usluge prema građanima.

(NKP.ba)