PODIJELI

Na XXI redovnoj sjednici OV Kalesija vijećnik Senad Šmigalović (SDA) je uputio vijćničku inicijativu da općinski načelnik i nadležna općinska slžba, prilikom utvrđivanja narednog prijedloga rebalansa Budžeta općine Kalesija za 2019.godinu, u prijedlogu rebalansa Budžeta za 2019.godinu, ukinu sve stavke kojima se finansiraju političke stranke iz budzeta općine Kalesija.

Iako je vijećnik Šmigalović prilikom iznošenja inicijative usmeno naglasio da traži izjašnjavanje vijećnika, predsjedavajući OV Kalesija je povukao ovu inicijativu sa glasanja, uz obrazloženje da u tekstu inicijative nije naveo da traži izjašnjavanje vijećnika. Ovo je obrazložio i sekretar OV Hajrudin Husejnović, koji je konstovao da se vijeće ne mora izjašnjavati na ovu inicijativu.

Zanimljivo je da je ova inicijativa prošla i ‘Komisiju za statutarna pitanja i propise’,koja zasjeda prije svake sjednice, te nije imala primjedbi na ovu inicijativu.

Nakon rasprave u kojoj su učestvovali vijećnici i sekretr OV, i povlačenja inicijative sa glasanja,vijećnici SDA su napustili sjednicu.

INICIJATIVA

Da općinski načelnik i nadlezna općinska sluzba, prilikom utvrdjivanja narednog prijedloga rebalansa Budzeta općine Kalesija za 2019.godinu, u prijedlogu rebalansa Budzeta za 2019.godinu, ukinu sve stavke kojima se finansiraju političke stranke iz budzeta općine Kalesija.

U svim narednim prijedlozima odluka o Budzetu općine Kalesija za naredne godine ne vršiti finansiranje političkih stranaka iz Budzeta općine Kalesija.

Obrazloženje

U skladu sa Zakonom o finansiranju političkih stranaka određeno je da se političke stranke mogu finansirati iz članarina, dobrovoljnih priloga pa izmedju ostalog i iz budzeta Bosne i Hercegovine, u skladu s članom 7. istog zakona, entitetskih budžeta, kantonalnih budžeta i budžeta Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine, te budžeta drugih jedinica lokalne uprave i samouprave. Zakonska formulacija navedenog člana jeste da se stranke mogu finansirati iz budzeta ali NE MORAJU, što naravno zavisi od nas samih vijećnika.

Obzirom postoji niz drugih načina za finansiranje političkih stranaka, osim onog iz budzeta općine, smatram da bi bilo svrsishodno da se iz Budzeta općine Kalesija prestanu finansirati sve političke stranke i taj novac preusmjeri u druge svrhe.

(NKP.ba)

PODIJELI