PODIJELI

Firma SU-AD“ d.o.o. Živinice, čija je osnovna djelatnost proizvodnja vatrogasnih vozila, i kao takva, jedina u BiH, koja je do  2019. g. poslovala kao Njemačko-Bosanskohercegovačka firma „SUĆO“ d.o.o. Živinice, počela je sredinom maja 2021.g. implementaciju Projekta uvođenja sistema upravljanja kvalitetom prema Međunarodnom standardu EN ISO 9001:2015, kao jedan od strateških projekata firme.

Prema riječima vlasnika i direktora firme BEŠLIĆ SUADA, cilj uvođena pomenutog standarda u poslovanje firme, je, prije svega, riješenost i odlučnost, da već postignuti i prepoznatljiv kvalitet svih poslovnih operacija i procesa, a samim tim i proizvoda i usluga firme podigne na još veći nivo, usklađujući ih sa zahtjevima ovog Standarda, ispunjavajući pri tome, sve zakonske i regulatorne zahtjeve, zahtjeve tržišta, kao i zahtjeve i zadovoljstvo kupaca, povećavajući ga na još veći nivo. Naravno, potvrda svega toga je ovaj prestižni certifikat. 

Sam projekat je trajao skoro šest mjeseci i odvijao se kroz četiri faze(faza pripreme, faza dokumentovanja, faza implementacije i faza dokazivanja), kako je to predviđeno utvrđenim termin planom aktivnosti.

Na kraju, projekta, u dvije faze, kako je to propisano procedurom certifikacijskog tijela, 18.10. i 03.11.2021. g. od strane predstavnika uglednogmeđunarodno akreditovanog certifikacijskg tijela TÜV NORD iz Esena (Njemačka), izvršen je certifikacijski audit(provjera) implementiranog Standarda u firmi. U audit izvještaju, auditori  su konstatovali da je organizacija predočila dokaze kojim potvrđuje da ispunjava sve zahtjeve propisane ovim Standardom, te da nisu uočili nikakve veće neusklađenosti (neispunjenosti zahtjeva), koje bi mogle upućivati u sumnju da upravljanje procesima nije učinkovito ili da proizvodi ili usluge ne ispunjavaju specificirane zahjeve, kao ni manje neusklađenosti, koje bi mogle uticati na sposobnost organizacije da postiže željene rezultate, te predložili izdavanje certifikata.

Vlasnik i direktor „SU-AD“ d.o.o. Živinice Bešlić Suad posebnu zahvalnost iskazuje Agenciji za ISO standarde i edukaciju „DEMING CONSULTING“ iz Tuzle i konsultantu mr HUKIĆ ADMIRU, dipl.ing.el., menadžeru kvaliteta i lead auditoru za ISO 9001, za veliku pomoć, ispoljavajući izuzetnu stručnost, iskustvo, odgovornost, upornost, istrajnost, motiviranost, te kolegijalan, ljudski i pedagoški pristup u pružanjukonsultantskih usluga u svim fazama ovog projekta, kao i svim radnicima, koji su ovu firmu zajedno, u korektnoj i prijateljskoj međusobnoj podršci i saradnji doveli do ovog prestižnog certifikata.

(NKP.ba)

PODIJELI