Kalesijska firma METAL MUJKIĆ certificirana EN ISO 9001:2015

Kalesijska firma METAL MUJKIĆ certificirana EN ISO 9001:2015

2419
0
SHARE

Firma „Metal Mujkić“ d.o.o. Kalesija certificirana prema EN ISO 9001:2015


Početkam januara 2021. god firma „Metal Mujkić“ d.o.o. Kalesija počela je implementaciju Projekta uvođenja sistema upravljanja kvalitetom prema Međunarodnom standardu EN ISO 9001:2015, kao jedan od strateških projekata firme.

Cilj uvođena pomenutog standrda u poslovanje firme, je, prije svega, riješenost i odlučnost vlasnika i direktora Mujkić Muje, da kvalitet svih poslovnih operacija i procesa, a samim tim i proizvoda i usluga firme podigne na još veći nivo, usklađujući ih sa zahtjevima ovog Standarda, ispunjavajući pri tome, sve zakonske i rekulatorne zahtjeve, zahtjeve tržišta, kao i zahtjeve i zadovoljstvo kupaca, povećavajući ga na još veći nivo.

Projekat je trajao šest mjeseci i odvijao se kroz četiri faze(faza pripreme, faza dokumentovanja, faza implementacije i faza dokazivanja), kako je to predviđeno termin planom aktivnosti.

Na kraju, projekta, u dvije faze, 18.06. i 02.07.2021. g. od strane predstavnika ugledne međunarodno akreditovane certifikacijske kuće TÜV NORD iz Njemačke, izvršen je certfikacijski audit(provjera) implementiranog Standarda u firmi, u čijem izvještaju je konstatovano da je organizacija ispunila sve zahtjeve postavljene ovim Standardom, te da nisu uočene nikakve velike neusklađenosti, koje bi mogle upućivati u sumnju da upravljanje procesima nije učinkovito ili da proizvodi ili usluge ne ispunjavaku specificirane zahjeve, kao ni manje neusklađenosti koje bi mogle uticati na sposobnost organizacije da postiže željene rezultate.

Takođe su na certifikacijskom auditu navedene neki pozitivni primjeri dobre prakse i preporučene(po običaju) neke mjere za moguća poboljšanja ili optimizaciju sistema upravljanja.

Na kraju, da pomenemo, da je nesebičnu stručnu podršku i pomoć, u implementaciju projekta pružio Kalesijac mr Hukić Admir, dipl.ing el., menadžer kvaliteta i Lead auditor za ISO 9001.

(NKP.ba)