Kada su vijećnici “uzdržani”: Ovo su vijećnici koji su glasali PROTIV inicijative...

Kada su vijećnici “uzdržani”: Ovo su vijećnici koji su glasali PROTIV inicijative da predsjedavajući OV bude volonter

94
0
SHARE

25. redovna sjednica Općinskog vijeća Kalesija je svakako jedna od najzanimljivijih sjednica ikada održanih
(POGLEDAJTE OPŠIRNIJE).
KADIRA SULJKANOVIC

Iako je sjednica trajala duže od pet sati,  stiglo se tek do druge tačke dnevnog reda – Odluka o izboru predsjedavajućeg Općinskog vijeća Kalesija, što je bila i centralna tema sjednice.
Nakon nekoliko pauza, u šestom satu zasjedanja, zamjenik predsjedavajućeg OV Kadira Suljkanović, koja je kao zamjenik predsjedavajućeg vodila sjednicu, odlučila je prekinuti sjednicu, te istu napustiti.
Prema njenim riječima naknadno će se zakazati sjednica Kolegija na kojoj bi se dogovorio termin nastavka 25.redovne sjednice Općinskog vijeća Kalesija.

 

Prije toga, na inicijativu Zijada Suljkanovića da predsjedavajući Općinskog vijeća bude volonter, vijećnici nisu dali podršku ovom prijedlogu.
Prilikom izjašnjavanja o ovoj inicijativi u sali je prisustovalo 22 vijećnika.
10 vijećnika je bilo ZA, 0 PROTIV, i 12 UZDRŽANIH.

Muhamed Osmanović, predsjednik kluba vijećnika SDP-a, je zatražio pojedinačno izjašnjavanje vijećnika, ali je rezultat ostao nepromjenjen.
Ova inicijativa nije dobila “većinu”, odnosno 14 potrebnih glasova ZA.

UZDRZAN opcinsko vijece

Ovako su glasali vijećnici (30.4.2015.) na inicijativu da predsjedavajući OV Kalesija bude volonter, čime bi se u općinskom budžetu uštedilo oko 50.000 KM do kraja mandata.
Taj novac bi, prema ranijim inicijativama, bio usmjeren za stipendiranje studenata, ili projekte koji bi pomogli zapošljavanju mladih.

Hasiba Kurtić – UZDRŽANA
Mujo Mujkić – ZA
Adnan Kamerić – UZDRŽAN
Mujo Mešanović – ZA
Nihad Hamzić – ZA
Ferid Smajić – UZDRŽAN
Sena Musić – ZA
Muhamed Osmanović – ZA
Selmir Buljkić – UZDRŽAN
Amir Baručić –  ZA
Enes Idrizvić – XXX
Galib Softić – ZA
Hasan Ćorsulić – ZA
Zijad Suljkanović –ZA
Kadira Suljkanović – UZDRŽANA
Elvir Brkić – ZA
Asim Mehmedović – UZDRŽAN
Sead Selimović – UZDRŽAN
Esad Čanić – UZDRŽAN
Denis Omerbegović – UZDRŽAN
Fikret Suljkanović – XXX
Edis Sakić – UZDRŽAN
Kasim Selimović – UZDRŽAN
Ramiz Baručić – XXX
Muhamed Alić – UZDRŽAN
Mehmed Suljkanović – UZDRŽAN

*** Legenda pojmova
* ZA – znači da vijećnik podržava inicijativu.
* PROTIV – niti jedan vijećnik nije imao hrabrosti da kaže da je protiv ove inicijative
* UZDRŽANznači da je vijećnik iz nekog razloga PROTIV, te je iskoristio način kako da to kaže i ne izgubi (?)  političke poene
* XXX – vijećnik nije bio prisutan prilikom izjašnjavanja na ovu inicijativu

UZDRZAN opcinsko vijece

2016. godine nas očekuju novi Općinski izbori. Većina aktualnih vijećnika će zasigurno ponovo biti na stranačkim listama.
Ukoliko smatrate da predsjedavajući Općinskog vijeća treba biti volonter, te općinskom budžetu uštediti 30.000  – 40.000 KM godišnje (za mandat blizu 150.000 KM) – onda i “vašem” vijećniku obećajte da ćete biti UZDRŽANI za njega.

.
(NKP.ba)