PODIJELI

Kalesija je jedna od rijetkih općina čiji su vijećnici funkciju koju obnašaju u ime naroda srozali na najniže moguće grane.
Kao što to inače biva nakon izbora, pobjednička strana je pristupila formiranju “većine” u općinskom vijeću.

Mnogi vijećnici su dobili mogućnost ispunjenja jedne privatne želje od strane zlatne ribice u zamjenu za bespogovorno dizanje ruke u situacijama kada im se naredi da istu podignu.
Istovremeno im je omogućeno da, kao i u svim demokratskim društvima, podnose inicijative i ideje koje bi unaprijedile život građana cijele općine.
Doduše, nipošto javno a pogotovo ne u vrijeme trajanja sjednice, nego naprotiv, tajno i usmeno.

Kao primjer kako ne podnositi inicijative i svoje ideje predlagati javno u toku sjednice dugo će se spominjati jedna (javno izrečena i usvojena u odsustvu kapetana) koju su gotovo svi Kalesijci dočekali sa odobravanjem. Inicijativu je predlozio vijećnik iz pobjedničke stranke, nadajući se da će takva patriotska stvar bez problema biti odobrena i od strane šefa.
Cvijet Srebrenice i šest ljiljana na Visu. Na žalost, ledina na Visu je i dalje zelena a “većina” se ovim primjerom edukovala o dogovorenoj proceduri podnošenja inicijativa.

Želja od tih potencijalnih vijećnika koji su ponuđeni da čine “većinu” je bilo svakakvih ali su se one pretežno svodile na to da se na državne jasle sveže neki uži član porodice. Tako se u Kalesiji veoma brzo formirala stabilna “većina” koja je trajala do neki dan.

Oni čije su želje bile drugačije, oni koji nisu imali želja i oni koji nisu željeli u koaliciju postali su opozicija, povremeno ukazujući na neregularnosti, nepravednost, korupciju i nepotizam. Povremeno, iz razloga što su Kalesijci, sretni što su se oslobodili dugogodišnjih okova “oholih” svaku kritiku nove vlasti dočekivali “na nož” jer su im se sve pomenute nelegalne radnje, vješto maskirale. Zbog toga je opozicija kormilo vlasti prepustila vijećničkoj većini da sa “ladđom spasa” plovi morem diktature.

A “većina”, zadovoljna ustupcima koji su im omogućeni, narednih je godina dizala ruke kad im se kaže, valjda misleći da im, zbog šutnje opozicije, niko ne može ništa..

Nastavlja se…

  • Piš: EoK, a može bilo ko od vas

(NKP.ba)

PODIJELI