PODIJELI

Imam Bijele džamije u Slavinovićima Abdulah-ef. Okanović je u petak, 26. aprila 2019. godine uspješno okončao učenje Kur’ana napamet pred Komisijom za hifz Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini.

Učenjem posljednjih Kur’anakih sura pred komisjiom Abdulah-ef. je stekao časnu titulu “hafizul-Kur’an”. Njegov muhaffiz bio je Mirnes Spahić, profesor u Beham-begovoj medresi.

Abdulah-ef. Okanović je imam, hatib i muallim u džematu Bijele džamije u tuzlanskom naselju Slavinovići. Rođen je u Zvorniku, 1990. godine. Svršenik je Behram-begove medrese u Tuzli i Fakulteta Islamskih nauka u Sarajevu. Oženjen je Mihreta-hanumom i otac je dvoje djece.

Medžlis Tuzla

(NKP.ba)

PODIJELI