Hemijska analiza otkriva tajnu zemzem vode: ‘U njoj je hrana za gladne...

Hemijska analiza otkriva tajnu zemzem vode: ‘U njoj je hrana za gladne i lijek za bolesne’

439
0
SHARE

ZemZem

Poslanik Muhammed, sallallahu ‘alejhi ve sellem, je rekao:
“Najbolja voda na površini Zemlje je voda Zemzerna. U njoj je hrana za gladne i lijek za bolesne. “
On, sallallahu alejhi ve sellem, je također rekao:
“Zemzem-voda je za ono za što se i pije. “‘

Objašnjenje hadisa

Džibril (neka je mir na njega) je naređenjem Svemogućeg Allaha učinio da Zemzem teče kao vid počasti ukazane Ismailu i njego­voj majci, nakon što ih je poslanik Ibrahim, a. s., ostavio u pustoj dolini blizu mjesta gdje se danas nalazi Kaba. Ismailova majka se bila uspaničila zbog toga što je mjesto bilo pusto i upitala je svoga muža: “Kome nas ostavljaš?”
On joj odgovori: “Allahu, Svemogućem.” Na to ona reče: “U Njega ja vjerujem. Da li ti je On naredio da to uradiš?”
On odgovori: “Da.”
Na odlasku je uputio dovu Svemogućem Allahu da im podari društvo i sredstva za život. Ismailova majka reče: “Onda nas Allah neće nikada napustiti.”

Zbog njene duboke vjere, Allah je učinio da poteče izvor Zemzem.

Neobično je to što Zemzem teče usred čvrstih, eruptivno kris­taliziranih, nešupljikavih stijena i da teče već više od 3000 godi­na, uprkos svim iskopavanjima i zakopavanjima koja su se desila unutar njega i oko njega u nekoliko navrata. Njegov dnevni izljev je između 11 i 18,5 litara u sekundi. Izvor vode nije bio poznat sve dok tuneli nisu iskopani oko Meke. Radnici su primijetili da se voda izlijevala kroz fine pukotine koje su se širile na duže razdaljine u svim pravcima oko Meke.

Ovo potvrđuje hadis Pos­lanika, sallallahu ‘alejhi ve sellem, koji kaže: “Zemzem je snažni Džibrilov udarac i voda od Allaha Ismailu.”

Zato je Zemzem očevidno čudo koje naglašava dostojanstve­ni status poslanika Ibrahima, oca poslanika, Ismaila, koji mu je pomogao sagraditi Kabu, kao i njegove istinoljubive majke, Hadžere. Prenosi se da je Aiša, majka vjernika, r. a., imala običaj da donosi sa sobom zemzem-vodu u Medinu kada god bi posjetila Meku, a isto je radio i Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, kako bi je dao bolesnicima. Izlijevao bi je na njihova tijela i oni bi, na taj način, Allahovom voljom bivali izliječeni.

Ibnu-l-Kajjim kaže u svojoj knjizi Zadu-l-me’ad da je on, za­jedno sa drugima, “imao čudesna iskustva sa zemzem-vodom. Pili smo je da bismo se izliječili od nekoliko bolesti, i izliječili smo se. Također sam vidio ljude kako preživljavaju samo pijući zemzem-vodu tokom više od 15 dana i nisu osjećali glad.” Sve ovo potvrđuje hadis Poslanika, sallallahu ‘alejhi ve sellem.

U svojoj knjizi Nejlu-l-evtar Eš-Ševkani kaže da hadis Posla­nika, sallallahu alejhi ve sellem, upućuje na to da će zemzem- voda biti od koristi i na ovom i na budućem svijetu. Naučno istraživanje je pokazalo da je Zemzem jedinstven po svojim prirodnim karakteristikama pošto on sadrži jako karbo­niziranu vodu koja je bogata korisnim prirodnim elementima čiji je domet oko 2.000mg/l, dok isti procenat u drugim vrstama izvorskih voda ne prelazi 260mg/l .

Hemijski elementi koji se nalaze u zemzem-vodi mogu se po­dijeliti pozitivne jone, poput onih natrijuma kalcijuma (200mg/l), kalijuma (20mg/l) i magnezijuma (50mg/l), te nega­tivne jone, kao što su sumpor (372mg/l), bikarbonati (3 66mg/l), nitrati (273mg/l), fosfati (0,25mg/l) i amonijak (6mg /l).

Svaki od ovih sastojaka igra važnu ulogu u vitalnim funkci­jama ćelija ljudskoga tijela. Poznata je činjenica da postoji direk­tna povezanost između neravnoteže minerala u ljudskom tijelu i brojnih bolesti. Mineralne pitke i nepitke vode se stoljećima koriste u liječenju mnogih bolesti kao što je reumatizam, da bi aktivirale cirkulaciju krvi, i koriste se da bi zamijenile neke ele­mente koji mogu nedostajati tijelu. Mineralne pitke vode koriste se u liječenju mnogih bolesti kao što su gastritis, probavne smet­nje, bolesti srca i druge. S druge strane, mineralne nepitke vode su korisne u liječenju drugih bolesti kao što su reumatizam, ar­tritis i kožna oboljenja.

Uz to, dokazano je da u zemzem-vodi i u stijenama koje je okružuju nema nikakvih mikroba. Čak su i oni mikrobi koji su prisutni u svim vrstama zemljišta u zemzemu odsutni. Sva hvala pripada Svemogućem Allahu koji je naredio Džibrilu (neka je mir na njega) da učini da Zemzem teče i koji je učinio da se voda izlijeva u Zemzem iz jako sitnih pukotina da­leko od izvora dajući tako nama blagoslovljenu zemzem-vodu koja je spomenuta u nekoliko hadisa Poslanika a.s.

Odlomak iz knjige: “Nadnaravnost sunneta”

(Akos/NKP.ba)