PODIJELI

Prema netom usvojenim izmjenama Kaznenog zakona Republike Hrvatske koje su se počele primjenjivati s prvim danom 2013. godine, uvreda, sramoćenje i kleveta na računalnim sustavima ili mrežama postali su kazneno djelo zbog kojeg u Hrvatskoj možete biti kažnjeni s čak 900.000KM!

Prema izmijenjenom Kaznenom zakonu, računalni sustavi i internet uvršteni su i u kazneno djelo govora mržnje, pa će se ubuduće svatko tko ‘putem računalnog sustava ili mreže javno potiče ili javnosti učini dostupnim letke, slike ili druge materijale kojima se poziva na nasilje ili mržnju usmjerenu prema skupini ljudi ili pripadniku skupine zbog njihove rasne, vjerske, nacionalne ili etničke pripadnosti, porijekla, boje kože, spola, spolnog opredjeljenja, rodnog identiteta, invaliditeta ili kakvih drugih osobina’ kazniti zatvorom do tri godine.

Kaznu zatvora izbjeći će pak oni koji na internetu počine kaznena djela protiv časti i ugleda. Naime, ukoliko nekoga uvrijedite putem interneta, ta osoba može vas privatno goniti, a ukoliko budete proglašeni krivima, sud vam može naplatiti kaznu do 180 dnevnica. Jednaka je stvar i za sramoćenje gdje kazna možete iznositi do 360 dnevnica, dok vam za klevetu sud može naplatiti i do 500 dnevnica.

Visina dnevnice utvrđuje se uzimajući u obzir počiniteljeve prihode i imovinu te prosječne troškove nužne za uzdržavanje počinitelja i njegove obitelji. Dnevnica ne može biti manja od 5KM ni veća od 2.587KM.

Nadamo se da će bh. vlasti uskoro razmisliti o sličnom zakonu.

 

(NKP kalesijski.com)

PODIJELI