NiP Kalesija/ Ne želimo usputno rješavati probleme koje ste sami napravili, ili...

NiP Kalesija/ Ne želimo usputno rješavati probleme koje ste sami napravili, ili da zbog pojedinaca i navodnih zloupotreba ispaštaju svi ostali: Slijedi li prekompozicija ili raspad vijećničke većine u Kalesiji!?

528
0
SHARE

U ponedjeljak (17.05.2021.)  je održan Kolegij Općinskog vijeća Kalesija na kojoj se razmatrao Prijedlog dnevnog reda za  IV redovnu sjednicu planiranu za 03.06.2021.

Klub vijećnika NAROD I PRAVDA Kalesija je , u odusustvu Muje Mujkića, zastupao vijećnik Admir Karić.

Pošto smo našim građanima obećali transparentnost i izvještavanje o radu, kako vijećnika NiP-a tako i kompletnog djelovanja „zakonodavne“ vlasti (Općinskog vijeća) i izvršne vlasti (načelnika),  osjećamo potrebu da izvjestimo građane o pomenutoj sjednici Kolegija, kojoj su prisustvovali svi predstavnici stranaka koje participiraju u OV Kalesija.

Naime, na ovoj sjednici je usvojen Prijedlog dnevnog reda, na kojem se našla i Dopuna od strane načelnika sa tačkom dnevnog reda – Razmatranje i donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o raspodjeli sredstava za podsticaj u poljoprivrednoj proizvodnji za 2021. godinu.

Na samom startu sjednice vijećnik NiP-a, Admir Karić, je upitao da se protumači dopuna dnevnog reda od strane načelnika, odnosno da li se radi o dopuni koja bi „neutralisala“ potrebu za održavanjem vanredne sjednice OV.
Podsjećamo, 07.05.2021. je upućen i protokolisan Zahtjev za sazivanje vanredne sjednice OV, od strane 9 vijećnika, sa jednom tačkom dnevnog reda – Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o budžetu općine Kalesija za 2021.god
Napominjemo da je na III redovnoj sjednici OV Kalesija usvojena Odluka o podsticajima za poljo.proizvodnju za 2021. godinu, koja, za razliku od prethodnih godina, nije obuhvatala novčanu naknadu za uginuće stoke (preciznije – odluka ne obuhvata novčanu naknadu kojom se pomaže  vlasnicima  stoke da u skladu sa sanitarnim propisima ukopaju uginulu životinju na stočnom groblju, što je godinama sprečavalo da uginula stoka ne završava u rijekama, potocima i divljim deponijama).

Uslijedila je duža rasprava na ovu temu, u kojoj su učešće uzeli skoro svi prisutni.
Načelnik je istakao da su napravili grešku sa Odlukom te da to žele ispraviti ovu grešku. Neki od vijećnika iz većine smatraju da je problem što nisu upoznati sa ovom dopunom za redovnu sjednicu, jer nisu konsultovani, te da smatraju da nije napravljena greška jer je pored sporne Odluke usvojen i „Zaključak“ kojim se obevazao načelnik da prilikom prvog rebalansa budžeta obezbijedi sredstva koja će vratiti sredstva koja su ovoga puta uskraćena.

U raspravi, a zbog navodnog „mira u kući“ i „da ne politiziramo bez potrebe“ veoma brzo se došlo do toga, što je pokazalo sve elemente dogovora prije sjednice Kolegija, da se ne održava i Vanredna i Redovna sjednica ukoliko će se na redovnoj sjednici postići cilj.

Na konstataciju našeg vijećnika da da se ne radi o politizaciji nego o rješavanju velikog problema, te da se izjasni i načelnik i ostali koji su u neformalnim razgovorima svoju odluku  pravdali time da je bilo navodnih zloupotreba. Načelnik je ponovio da je bilo zloupotreba, te da se o tome konsultovao sa svojim saradnicima, i dodao da „prema broju isplata ne bi trebalo biti niti jedno grlo stoke na području Kalesije“.


Na ovu opasku načelnika vijećnik Karić je pozvao načelnika da na vanrednoj ili redovnoj sjednici iznese podatke kojima raspolaže, a ako sumnja na nekoga i na zloupotrebe da iste osobe prijavi nadležnim organima, jer zbog pojedinaca ne mogu ispaštati oni kojima je pomoć zaista potrebna.
 
Dodao je da će za narednu sjednicu postaviti konkretno pitanje, kako za načelnika tako i za osobe koje su uključene u proces kojim se odobrava isplata sredstava za uginuće stoke, sanitarni inspektor i uposlenici/direktor Veterinarske stanice, da u pisanoj formi odgovore i upoznaju javnost o procesu kako neko ostvaruje pravo na novčanu naknadnu, te da ukažu na eventualne propuste i moguće zlouporebe.

Osudio je (zvanično!) Saopćenje Općine/kabineta općinskog načelnika, kojim je u javnost poslata DEZinformacija da je neko iz opozicije naručio da se ispred zgrade Općine doveze uginulo tele, te prisutnima, a posebno načelniku, poručio da kaže javno takvu informaciju, a ne da iznosi lažne optužbe pravdajući svoje loše poteze!

Također, osvnuo se i na pravni aspekt (ne)sazivanja sjednice, odnosno da predsjedavajući ima rok od 20 dana da sazove sjednicu po Zahtjevu  9 vijećnika, te da sekretar OV upozna prisutne o proceduri „otkazivanja“ vanredne sjednice.
Sekretar je upoznao prisutne da je potrebno da neko od 9 vijećnika pisanim putem na protokol Općine potpiše izjavu kojom odustaje od Zahtjeva za sazivanjem sjednice.

Karić je ponovio da on ne želi govoriti u ime drugih vijećnika, ali da ostaje pri stavu da je potrebno održavanje Vanredne sjednice, kojom bi se ovoj problematici dao značaj, a ne usputno rješevanje na redovnoj sjednici.

Međutim, na samoj sjednici Kolegija se moglo naslutiti da su neki od vijećnika koji su potpisali Zahtjev sa sazivanjem vanredne sjednice odustali od iste, uz obrazloženje da će se ovaj problem riješiti na redovnoj sjednici, na kojoj bi se definisali i novi kriteriji sa kojim bi neko eventualno ostvarivao pravo na novčanu naknadu za uginuće stoke.

Razlozi zbog kojih su dva vijećnika NAROD I PRAVDA potpisali Zahtjev za sazivanjem vanredne sjednice su bili iskreni i sa jednim ciljem – rješavanje navedenog problema.

Svjesni smo bili da ćemo potpisivanjem Zahtjeva nekima obezbijediti bolju poziciju sa pregovore i eventualno priključenje parlamentarnoj većini i „konzumiranju“ resursa u Kalesiji.

Nakon sjednice Kolegija naš vijećnik je napustio prostorije Općine, dok je većina prisutnih ostala da „riješi probleme“ unutar vijećničke većine, jer je bilo evidentno da bi se većini mogli pridružiti i novi vijećnici, o čemu očigledno nisu svi usaglašeni.

Da li će doći do prekompozicije parlamentarne većine, odnosno do izlaska jednih a ulaska drugih vijećnika, eventualnog proširenja, ili pak „raspada“ većine – ostaje da se vidi.

Javnost podsjećamo, a o tome je iznesen NAŠ stav na sjednici Kolegija, da kao izabrani vijećnici osuđujemo svaki čin narušavanja javnog reda i mira i eventualnog izazivanja panike, i da nemamo ništa protiv eventualnih kazni za počinioce takvih djela, ali da kao građani pozdravljamo svaki hrabar potez građana koji ima iskrenu namjeru rješavanja problema za građane.

Svaki uspjeh društva, ili pak rješavanje nekog problema, tražio je nečiju žrtvu.
Žrtvu za rješavanje problema poljopriverndih proizvođača koji imaju stoku je podnio građanin koji je dovukao uginulo tele ispred zgrade Općine.
Iako sada svi razgovaraju o rješavanju ovog problema, jedini pravi inicijator i garant da će se pokrenuti rješavanje ovoga problema, bilo to na vanrednoj ili redovnoj sjednici, je bio upravo ovaj čin.

— Predizborna kampanja je davno završena.
Stavovi koje smo iskazivali u to vrijeme su vrijednosti i zadaci koje želimo u praksi primjeniti!
Kao i do sada, i u narednom periodu ćemo izvještavati naše glasače, sve građane Kalesije, kao i kompletnu javnost, kako o našim potezima tako i o potezima političkih struktura u Kalesiji.


Klub vijećnika NAROD I PRAVDA Kalesija
Admir Karić
Mujo Mujkić

(NKP.ba)