PODIJELI

S ciljem sprečavanja širenja zaraze korona virusa (Covid-19) na području FBiH, na današnjoj sjednici Federalnog štaba Civilne zaštite analizirane su do sada donesene mjere, razmatrane buduće i donijeta jedna nova naredba.

Naredbom je predviđena prinudna izolacija za svaku osobu koja ne postupi po rješenju nadležnog organa kojim se određuje mjera izolacije za vrijeme vremenskog perioda za koji je ta mjera određena ili produžena.

Ovom naredbom zadužuju se kantonalni štabovi civilne zaštite da, u saradnji sa kantonalnim kriznim štabovima ministarstava zdravstva, kantonalnim ministarstvima unutrašnjih poslova, kantonalnim upravama policije, kantonalnim inspekcijskim organima, osiguraju objekte i uslove za prinudnu izolaciju sa potrebnim sanitarnim, zdravstvenim i drugim uslovima boravka osoba za koje je određena mjera izolacije. Rok za uspostavljanje objekata za prinudnu izolaciju je tri dana od dana donošenja ove naredbe, saopćeno je iz Federalnog štaba CZ.

Načelnik FŠCZ Fahrudin Solak informisao je članove Štaba o aktivnostima na dezinfekciji javnih površina u Konjicu i Jablanici kao početku sistematske dezinfekcije gradova u FBiH koje izvodi FUCZ i jedna je od mjera u borbi protiv širenja zaraze korona virusa (Covid – 19).

(NKP.ba)

PODIJELI