Ovo su amandmani Osmorke i HDZ-a na predloženi budžet FBiH: Gdje traže...

Ovo su amandmani Osmorke i HDZ-a na predloženi budžet FBiH: Gdje traže rezanje troškova, a gdje povećanje

623
0
SHARE

Potencijalno devet vladajućih stranaka u Federaciji Bosne i Hercegovine imaju 50 amandmana na predloženi ovogodišnji entitetski budžet u iznosu od 6,7 milijardi KM, a neke od njih smo izdvojili. Svi amandmani Osmorke i HDZ-a su usvojeni.

Riječ je o amandmanima SDP-a, NiP-a, NS-a, NES-a, SBiH-a, PDA, BHI Fuad Kasumović, PoMaka i HDZ-a. Znatno traže da se skoro planiranih 30 miliona KM za sanaciju zgrada Vlade FBiH u Sarajevu i Mostaru (Staklena banka) prenamijeni u druge svrhe. Tako smatraju da se od tih 30 miliona KM treba, između ostalog, izdvojiti:

 • 4,6 miliona KM za izgradnju autocesta, brzih cesta, magistralnih i drugih cesta, čime bi, kako su naveli, ukupan iznos za ovu namjenu iznosio 147,6 miliona KM. To su obrazložili time da su građevinski materijal i drugi troškovi građevinske izgradnje, kako su naglasili, značajno poskupjeli;
 • Četiri miliona KM za Ministarstvo unutrašnjih poslova FBiH, čime bi, kako su naveli, ukupan iznos za ovo ministarstvo iznosio devet miliona KM. To su obrazložili potrebom za izgradnjom Edukacijsko-obučnog kompleksa MUP-a Zapadno-hercegovačkog kantona i time da se ovaj kanton suočava s “dva sigurnosna izazova – pitanja migranata i trgovina ljudima”;
 • 300.000 KM za Hrvatsku akademiju za znanost i umjetnost (HAZU) u Mostaru, čime bi, kako su naveli, ukupan iznos za ovu organizaciju iznosio 300.000 KM. To znači da Vlada FBiH nije planirala novac za HAZU;
 • 300.000 KM za Bošnjačku akademiju nauka i umjetnosti (BANU), čime bi, kako su naveli, ukupan iznos za ovu organizaciju iznosio 300.000 KM. To znači da Vlada FBiH nije planirala novac za BANU;
 • 300.000 KM za Akademiju nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine (ANU BiH), čime bi, kako su naveli, ukupan iznos za ovu akademiju iznosio 300.000 KM. To znači da Vlada FBiH nije planirala novac ni za ANU BiH. U obrazloženju zašto smatraju da novac treba dati HAZU-u, BANU-u i ANU BiH naveli su da je riječ o “najznačajnijim akademskim i naučnim institucijama za FBiH”;
 • Sedam miliona KM za sarajevsko preduzeće namjenske industrije Zrak, čime bi, kako su naveli, ukupan iznos za ovu namjenu iznosio ukupno sedam miliona KM. To znači da Vlada FBiH nije planirala novac za preduzeće kojem prijeti stečaj, ali za koje su njegovi radnici i načelnik općine Novi Grad Sarajevo Semir Efendić (SBiH) uvjereni da može nastaviti poslovati. Predloženi amandman na budžet je obrazložen stavom da se ovim novcem može doprinijeti rješavanju krize u ovom preduzeću;
 • 1,4 miliona KM za izgradnju 12. trasverzale od Stupske petlje do Međunarodnog aerodroma u Sarajevu. Osim toga, traže da se 600.000 KM namijenjenih za popis poljoprivrednika preusmjeri za izgradnju spomenute dionice saobraćajnice. Ovo je obrazloženo time da je riječ o značajnoj dionici dugoj jedan kilometara.

Spomenutih devet stranaka traže prenamijenu dijela 30 miliona KM, koliko je planirano za nabavku letjelica za gašenje požara. Smatraju da se od tih 30 miliona KM, između ostalog, treba izdvojiti:

 • Dva miliona KM za izgradnju sportske dvorane i drugih sportskih građevina u Mostaru, čime bi, kako su naveli, ukupan iznos za ovu namjenu iznosio 5,5 miliona KM. Ovo je obrazloženo time da Grad Mostar ne može samostalno finansirati izgradnju spomenutih građevina;
 • Sedam miliona KM za završetak izgradnje Klinike za dječije bolesti Sveučilišne kliničke bolnice Mostar, čime bi, kako su naveli, ukupan iznos za ovu namjenu iznosio ukupno sedam miliona KM. To znači da Vlada FBiH nije planirala novac za završetak izgradnje navedene klinike. Ovo je obrazloženo da time da su značajno porasle cijene građevinskog materijal i troškova izgradnje te da će se poboljšati usluga ove zdravstvene ustanove;
 • 17 miliona KM za izgradnju tunela Hranjen na saobraćajnici kojom će biti povezani Sarajevo i Goražde. Osim toga, traže da se tri miliona KM namijenjenih za nabavku vakcina protiv koronavirusa preusmjeri za izgradnju spomenutog tunela. Kako su naveli, time bi ukupan iznos za njegovu izgradnju iznosio 20 miliona KM. Ovo je obrazloženo ranijom procjenom da bi tokom ove godine trebalo 60 miliona KM za nastavak izgradnje. Podsjećamo, izgradnja tunela je 2021. bila zaustavljena zbog toga što je 97 posto od 81 milion KM, koliko je izgradnja prvobitno trebala koštati, potrošeno nakon što je realizirano 35 posto radova.

Zatražili su prenamijenu dijela 20 miliona KMplaniranog kao garancijski fond Razvojne banke FBiH. Smatraju da se od tih 20 miliona KM, između ostalog, treba izdvojiti:

 • 12,8 miliona KM za nabavku udžbenika za učenike osnovnih škola od prvog do petog razreda, čime bi, kako su naveli, ukupan iznos za ovu namjenu iznosio 12,8 miliona KM. To znači da Vlada FBiH nije planirala novac za nabavku spomenutih udžbenika. Ovo je obrazloženo time da bi to bila značajna poruka i finansijska olakšica roditeljima usljed velike demografske krize;
 • 4,5 miliona KM za izradu glavnog proejkta za modernizaciju magsitralne ceste Sarajevo – Tuzla, čime bi, kako su naveli, ukupan iznos za ovu namjenu iznosio 4,5 miliona KM. To znači da Vlada FBiH nije planirala novac za modernizaciju spomenute saobraćajnice. Ovo je obrazloženo da je “jedna od najvažnijih komunikacijskih dionica, kojom se spajaju dva najmnogoljudnija i najrazvijenija kantona” u nedopustivo lošem stanju”;
 • 200.000 KM za nabavku HPV vakcina, čime bi, kako su naveli, ukupan iznos za ovu namjenu iznosio 200.000 KM. To znači da Vlada FBiH nije planirala novac za nabavku ove vakcine. Nabavka ove vakcine je obrazložena kao nabavka vakcine kojom se smanjuje rizik od raka grlića maternice. Kanton Sarajevo je jedini dio Bosne i Hercegovine u kojem su dostupne ove vakcine;
 • 100.000 KM za izdavanje akademskih naučnih časopisa iz područja humanističkih i društvenih nauka, čime bi, kako su naveli, ukupan iznos za ovu namjenu iznosio 100.000 KM. To znači da Vlada FBiH nije planirala novac za izdavanje spomenutih časopisa. Ovo je obrazloženo potrebom za napredovanjem naučnika humanističkh i društvenih nauka, kao i potrebom da budu međunarodno relevantni;
 • 300.000 KM za opremanje laboratorija za toksikološku analizu pčela, čime bi, kako su naveli, ukupan iznos za ovu namjenu iznosio 300.000 KM. To znači znači da Vlada FBiH nije planirala novac za spomenutu analizu. Ovo je obrazloženo time da u Bosni i Hercegovini ne postoji niti jedan laboratorij koji može vršiti toksikološku analizu pčela;
 • 100.000 KM za mobilnost umjetnika, čime bi, kako su naveli, ukupan iznos za ovu namjenu iznosio 100.000 KM. To znači da Vlada FBiH nije planirala novac za spomenutu namjenu. To je obrazloženo time da umjetnici često imaju problem pri pokrivanju troškova svog rada, kao što su troškovi prijevoza ili prenoćišta kada su na putu;
 • 1,5 miliona KM za razvoj naučnih institucija i podsticanje naučno-istraživačkog rada, čime bi, kako su naveli, ukupan iznos za ovu namjenu porastao na 2,4 miliona KM. To je obrazloženo potrebom za razvojem naučno-istraživačkog rada.

Predloženi amandmani devet stranaka odnose se i na realizaciju više infrastrukturnih projekata širom FBiH. Budžet predložen za ovu godinu viši je za 1,1 milijardu KM u odnosu na prošlogodišnji budžet. Prijedlog budžeta razmatra Parlament FBiH.

(Klix/ NKP.ba)