Sjednica Općinskog vijeća Kalesija zakazana za 31. mart

Sjednica Općinskog vijeća Kalesija zakazana za 31. mart

139
0
SHARE
foto: ilustracija

SJEDNICA OPCINSKOG VIJECA za protiv uzdrzan

Predsjedavajući Esad Čanić je zakazao 34. redovnu sjednicu Općinskog vijeća Kalesija, koja će se održati u četvrtak, 31. marta.

Pred vijećnicima će se naći Odluka o razrješenju člana Upravnog odbora Javne zdravstvene
ustanove Dom zdravlja Kalesija, kao i Odluka o imenovanju člana Upravnog odbora Javne zdravstvene
ustanove Dom zdravlja Kalesija.

Općinsko vijeće će još razmatrati Odluku o plaćama i naknadama izabranih dužnosnika i uposlenika
organa za upravu općine Kalesija, Izvještaj o radu Općinskog načelnika za 2015. godinu, Izvještaj o izvršenju Budžeta općine Kalesija za period I – XII 2015. godine.

Između ostalog, bit će razmatran Izvještaj o radu boračkih udruženja i utrošku dodijeljenih sredstava iz
budžeta općine za 2015. godinu, Informacija o realizaciji projekta izgradnje regionalne sanitarne deponije Zvornik, Informacija o radu Biroa za zapošljavanje Kalesija sa osvrtom o stanju zapošljavanja na području općine Kalesija za 2015. godinu.

— DNEVNI RED —

1. Razmatranje i donošenje Odluke o razrješenju člana Upravnog odbora Javne zdravstvene
ustanove Dom zdravlja Kalesija.

2. Razmatranje i donošenje Odluke o imenovanju člana Upravnog odbora Javne zdravstvene
ustanove Dom zdravlja Kalesija.

3. Razmatranje i donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o administrativnim taksama i
tarifi općinskih administrativnih taksi.

4. Razmatranje i donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju standarda, kriterija
i postupka imenovanja na pozicije u reguliranim organima općine Kalesija.

5. Razmatranje i donošenje Odluke o produženju važnosti Strategije razvoja zasnovane na poštivanju
ljudskih prava 2007-2015.

6. Razmatranje i donošenje Odluke o plaćama i naknadama izabranih dužnosnika i uposlenika
organa za upravu općine Kalesija.

7. Razmatranje i donošenje Odluke o izmjenama Odluke o izboru članova vijeća Mjesnih zajednica na
području općine Kalesija.

8. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Općinskog načelnika za 2015. godinu.

9. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o izvršenju Budžeta općine Kalesija za period I – XII
2015.godine.

10. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu za period I – XII 2015. godine:
a) JU “Centar za socijalni rad” Kalesija,
b) JU “Gradska biblioteka” Kalesija
c) JZU “Dom zdravlja” Kalesija,
d) JU BKC“Alija Izetbegović” Kalesija.

11. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu boračkih udruženja i utrošku dodijeljenih sredstava iz
budžeta općine za 2015.godinu.

12. Razmatranje i prihvatanje Informacije o realizaciji projekta izgradnje regionalne sanitarne deponije
Zvornik.

13. Razmatranje i prihvatanje Informacije o stanju u oblasti socijalne i dječije zaštite na području općine
Kalesija za 2015.godinu.

14. Razmatranje i prihvatanje Informacije o radu Biroa za zapošljavanje Kalesija sa osvrtom o stanju
zapošljavanja na području općine Kalesija za 2015.godinu.

.
(NKP.ba)