PODIJELI

Na kraju smo grejne sezone, ali ukoliko želite narednu zimu dočekati u toplijem tomu, komforno, ali i uz mjere štednje, odnosno uz energetsku efikasnost, najbolje vrijeme za planira ne nove investicije je proljeće…

Toplotna sanacija porodične kuće, analiza investicije

    Pojednostavljeno, energetska efikasnost (EE) znači upotrijebiti manju količinu energenata za obavljanje istog posla (grijanje ili hlađenje prostora, rasvjetu, proizvodnju raznih proizvoda, pogon vozila). U zgradarstvu to znači nenarušavanje uslova rada i življenja.

Dakle  EE nje isto što i štednja, štednja znači odricanje.

Promocija energetske efikasnosti u Kalesiji zauzimat će istaknuo mjesto u temeljnim zadacima u narednom periodu . Razlog tome jeste sve češće povećanje cijena energenata. Povećana potreba za  energijom  uslijed razvoja privrede, povećanja životnog standarda.              

Jedan od velikih potrošača raziličite vrste energenata je sektor zgradarstva u kojem se nalaze i značajni potencijali za uštedu.

Mjere za povećanje EE:

Mjere za povećanje energetske efikasnosti se mogu svrstati u tri grupe:

1. Tehničke (građevinske i mašinske mjere)

2. Organizacione (mjere održavanja i korištenja)

3. Institucionalne (pravna regulativa, tehnička regulativa i ekonomski podsticaji)

Prema veličini investicija mjere energetske efikasnosti se mogu podjeliti u tri grupe:

1. Mjere nulte investicije koje se baziraјu na motivisanosti korisnika objekta za racionalnim korištenјеm energije.

2. Mjere uz male troškove i brzi povrat investicije (do tri godine) 

3. Financijski intenzivne mjere (povrat investicije preko tri godine) – mjere energetske efikasnosti koje podrazumevaju značajna integralna ulaganja u rekonstrukciju zgrada, modernizaciju opreme .

Na primjeru jedne prosječne kuće od 120m2 su prikazani troškovi grijanja prije i poslije toplotne izolacije. Kuća se nalazi u kontinantalnom dijelu BiH, regija Tuzla, ali približni rezultati su i za: Bijeljinu, Sarajevo, Zenicu i Banju Luku.

Trenutno stanje objekta – podaci:

– spoljnja projektna temeratura: zima -15°C, ljeto +34 °C

– korisna površina objekta P=120m2

– površina omotača grijanog dijela objekta P= 198m2

– površina spoljašnjih otvora PO=20m2

– vanjski zidovi urađeni od opeke d=25cm, obostrano omalterisani  , U=1,6W/m2K

– koeficijent za prozore i vrata UP=1,7 W/m2K, propustljivost Sunčevih zraka stakla Kf=0,81%

– unutrašnja projektna temperatura +20 °C

Tabela  Uporedba zagrijavanja objekta prije izolacije

Objekat je Energetski neefikasan kalsa E.

Investicija u objekat

Investicija obuhvata izvedbu nove fasade koja iznosi 30 KM/m2, odnosno 5.340 KM za 178m2.

Sa termoilozacijom zida  d=10cm, koeficijent prolaza topline iznosi  U=0,34W/m2.

Tabela  Uporedba zagrijavanja objekta poslije  izolacije

Objekat posle izolacije spada i klasu C

Uštede u novcu i manje CO2 vidljivu su za sve energente, a povrat invsticije je za:

– prirodni plin                6,14 god.

– električna energija     3,53 god.

– pelet                             8,69 god.

– plin –LPG(UNP)           5,88 god.

– prosušeno drvo          11,5 god.

Pored ušteda toplotnom izolacijom, moguće uštede su: zamjenom stare novom stolarijom, ugradnjom automatske regulacije rada kotla i cirkulacione pumpe u zavisnosti od vanjske temperature, ugradnjom termostatskih ventila na radijatore. Redovan pregled i pravilna ekpsoloatacija može da produži vijek trajanja instalacija grijanja i hlađenja. 

Cijena energenata i opreme uzeti su na dan 11.08.2020.godine.

                                                                                                                                             Pripremio: Karić Adem, ing.maš.
(NKP.ba)

VEZAN SADRŽAJ
Adem Karić, autor Priručnika o obnovljim izvorima enerije: “Prirodna energija je budućnost”

PODIJELI