Domaće inovacije u halal industriji: U kalesijskoj firmi “Metal Mujkić” se proizvodi...

Domaće inovacije u halal industriji: U kalesijskoj firmi “Metal Mujkić” se proizvodi najsavremeniji boks za halal klanje krupne stoke

1944
0
SHARE

NKP.ba je prije skoro godinu dana objavio priču o kalesijskoj firmi “Metal Mujkić” koja je počela sa proizvodnjem boksa za klanje životina na halal način.

Bila je to tema i zadnjeg broja “PREPORODA”, koji je objavio priču pod naslovom “Domaće inovacije u halal industriji: U BiH se proizvodi najsavremeniji boks za halal klanje krupne stoke”

  • Tekst iz Preporoda prenosimo u cjelosti…

Domaće inovacije u halal industriji

U BiH se proizvodi najsavremeniji boks za halal klanje krupne stoke

Sve veća potražnja halal proizvoda na tržištu i sve masovnija međunarodna trgovina proizvodima nameću potrebu za standardizacijom halal procesa i proizvoda, posebno u oblasti hrane. Muslimani žele biti sigurni da je hrana koju jedu halal, a sve veći broj je i nemuslimana koji halal način ishrane vide kao najsigurniji i najzdraviji. Da bi se zadovoljili njihovi zahtjevi proizvođači se odlučuju za usklađivanje proizvodnje sa zahtjevima Halal standarda.

Jedna od grana proizvodnje halal hrane koja je najzahtjevnija i u kojoj se kontinuirano unaprjeđuju procesi je mesna industrija, a unutar nje posebno važan segment je halal klanje životinja.

Kako bi se ispunili izričiti zahtjevi za halal klanje životinja, te da bi se olakšalo osobama koje to čine, firma Metal Mujkić d.o.o. iz Kalesije odlučila je pokrenuti proizvodnju boksa za halal klanje krupne stoke. Boks je izrađen početkom 2017. godine i uspješno testiran tokom prethodnog Kurban-bajrama. U jednoj klaonici kroz boks je prošlo 420 komada krupne stoke, odnosno približno 140 životinja dnevno.

Vlasnik i direktor firme Mujo Mujkić kaže kako su slični uređaji dostupni na tržištu u svijetu, ali u našem regionu ovo je prva firma koja se bavi proizvodnjom ovakvih uređaja.

„Postoji potreba u BiH i regiji za ovakvim uređajem, a on se do sada nije proizvodio kod nas. Mi smo  prihvatili izazov i izradili prototip koji je uspješno testiran, a nakon toga smo krenuli sa redovnom proizvodnjom. Prilikom izrade primijenili smo niz inovacija koje smo zaštitili u Institutu za intelektualno vlasništvo Bosne i Hercegovine. Cijeli uređaj, a posebno tehnička unaprjeđenja su se pokazala veoma uspješnim. Prije svega brinuli smo o tome da se na human način postupa sa životinjama i one se, bez prisile ili mogućnosti da se povrijede, usmjeravaju ka mjestu gdje se vrši klanje. Omogućeno je da se postignu i odgovarajući parametri u segmentima brzine operacija, dobrobiti životinja i sigurnosti radnika. Uz adekvatno i stručno rukovanje moguće je da u vremenu od prosječno 3 minute životinja uđe u boks, izvrši se klanje, sačeka se da iskrvari i truplo se potiskuje izvan boksa,“ kaže Mujkić.

Za potrebe većih i manjih klaonica

Upotreba ovog boksa pokazala se dobrom za veće ali i za manje klaonice. Većim klaonicama značajna je zbog brzine, odnosno mogućnosti da se u kraćem vremenskom periodu obavi klanje većeg broja životinja, a za manje klaonice je značajna zbog jednostavnog rukovanja i mogućnosti da samo jedna osoba upravlja uređajem i cijelim procesom. Dodatna prednost ovog uređaja je njegova pristupačna cijena.

Emina Suljkanović, konstruktor boksa, kaže da je posebna pažnja posvećena kvalitetu materijala i  izrade cijelog uređaja uključujući zaštite ležajeva, cilindara i kablove kako ne bi dolazilo do prljanja i oštećenja, a posebnu pažnju su posvetili izradi svih vanjskih površina i dijelova koji su glatki i lahko ih je očistiti.

„Konstrukcija je robusna i konstruisana je da trpi velika opterećenja, rađena je materijalom od inoxa i cinčanih metala, nema oštrih dijelova i ne može doći do povrede životinje. Sistem upravljanja je jednostavan i omogućava lagano usmjeravanje životinje do mjesta za klanje. Kad životinja uđe u prostor uređaja, gornja poluga se zatvara i lagano potiskuje životinju naprijed kako bi glava životinje prolašla kroz pokretni zid. Potom se otvor oko vrata zatvori tako da se životinja ne može pomjerati, glava se podiže u vis u položaj u kojem se radniku omogući da nesmetano izvrši presijecanje vratnih žila. Sve se odvija relativno brzo i životinja nije izložena mučenju tokom cijelog procesa. Kada se životinja zakolje ona klone na tlo u uređaju, a potom se otvaraju vrata za vađenje tijela životinje izvan boksa,“ objašnjava Emina. Dodaje da je moguće, prilikom narudžbe i spram potreba klaonica, izraditi uređaj za otvaranje lijeve ili desne strane. Uz uređaj se isporučuje hidraulični pogon, a montaža je vrlo jednostavna i uređaj je spreman za upotrebu odmah nakon fiksiranja na odgovarajućoj poziciji.

Olakšano ispunjenje tehničkih preduvjete za halal klanje

Iz Agencije za certificiranje halal kvalitete ističu da početak proizvodnje ovog uređaja ima veliki značaj jer će omogućiti većem broju klaonica da ispune tehničke preduvjete za halal klanje. Halal klanje je skup postupaka kojima se obezbjeđuje da životinja tokom procesa klanja mora biti pažljivo tretirana, mora biti zdrava i živa, a osoba koja obavlja čin klanja mora biti musliman, psihički zdrav i osposobljen za tu aktivnost. Riječi „Bismillahi Allahu ekber“ moraju biti izgovorene prije klanja životinja, nož mora biti oštar i dovoljno dug da se presijecanje vratnih žila obavi brzo i efikasno. U daljnjem postupku mora se sačekati potpuno iskrvarenje i smrt životinje da bi se nastavilo sa obradom trupla. Izričita obaveza je da se ne smije otklanjati bilo koji dio tjela životinje prije nastupanja smrti. Svi postupci su jasno definisani, a posebna pažnja se mora posvetiti primjeni odgovarajućih higijenskih mjera na liniji klanja da ne bi došlo do kontaminacije mesa.

Kada se na liniji klanja koriste uređaji za sputavnje životinja, Halal standardi nalažu obavezu da uređaj bude konstruisan na način da sputavanje bude jednostavno, brzo i efikasno, sa vizuelnim pregradama da životinja ne bi vidjela druge ranije zaklane životinje kako bi se minimizirala mogućnost pojave stresa kod životinje. Također, uređaj treba osigurati da životinja ne može povrijediti sebe ili ljude na liniji klanja, te da uređaj i prateća oprema imaju ateste kojima se potvrđuje njihova pogodnost za upotrebu u prehrambenoj industriji.

„Agencija je u fazi projektovanja prototipa upoznala firmu Metal Mujkić sa svim zahtjevima Halal standarda koji se odnose na upotrebu ovakvih uređaja u halal klaonicama. Shodno listi zahtjeva sadržanim u Halal standardu, Agencija vrši atestiranje svakog pojedinačnog uređaja nakon njegove ugradnje kako bi potvrdila da su ispunjeni svi tehnički zahtjevi, da je uređaj funkcionalan, te da u klaonici postoje preduvjeti za njegovu upotrebu. Nakon ugradnje uređaja, stručno osoblje iz firme Metal Mujkić je obavezno obaviti demostraciju i dati instrukcije zaposlenicima u klaonici kako će uređaj samostalno koristiti,“ kaže direktor Agencije Amir Sakić.

Velika potražnja na bh tržištu ali i šire

Nakon atestiranja uređaja i dobijanja patenata za inovacije, krenulo se sa proizvodnjom uređaja. Iz firme Metal Mujkić kažu kako se ovo može smatrati početkom serijske proizvodnje, a posebno im je važno da je ostvarena dobra saradnja sa Agencijom za certificiranje halal kvalitete, te da se uređaj pokazao efikasnim u halal klaonicama.

Prototip uređaja je ugrađen u klaonici Prima VIP u Orašju, a serijski su ugrađeni u klaonici Vizion u Rogatici i klaonici „Bašić“ iz Srebrenika. U završnoj fazi je uređaj koji će biti isporučen za potrebe klaonice Elči Ibrahim-pašine medrese u Travniku, a ugovora se proizvodnja  za nekoliko drugih klaonica u Bosni i Hercegovini i Srbiji. Firma Metal Mujkić osigurava transport i ugradnju uređaja, te servisiranje i razervne dijelove. U skladu sa najvišim standardima, svi dijelovi su tipizirani, a svaki izrađeni uređaj je serijski obilježen i isporučuje se uz odgovarajuću tehničku dokumentaciju.

Amina Đulović, PREPOROD

(NKP.ba)