Novi načelnik i novo radno vrijeme: Općinski organi i službe za upravu...

Novi načelnik i novo radno vrijeme: Općinski organi i službe za upravu u Kalesiji sa “produženim” radnim vremenom i radnom subotom

2642
0
SHARE

Novoizabrani načelnik Općine Kalesija, Sead Džafić, u prošle sedmice preuzeo funkciju i odmah je započeo sa realizacijom pojedinih predizbornih obećanja.
Administracija u Općini je bila jedna od “rana” građana, pa je Džafić obećao da će poboljšanje funkcionisanje administracije biti jedan od prvih zadatak.

Sead Džafić je danas potpisao Odluku o radnom vremenu općinskih organa i službi za upravu općine Kalesija, koji će na snagu stupiit već sutra (utorak, 15.novembra).

Naime, u radu općinskih organa i službi za upravu općine Kalesija se uvodi jedna novina –  a to je radna zadnja subota u mjesecu.

Tako će uposlenici Općine imati radno vrijeme od 08.30 do 17.00 sati (prve tri sedmice u mesecu), dok će radno vriojeme u posljednjoj radnoj sedmici biti od 08.30 do 16.00 sati, manji btoj randih sati u ovoj sedmici će nadoknaditi subotom , kada će radno vrijeme biti od 08.3o do 14.00 sati.
Također, novina je i pauza za doručak, koja će sada biti od 11.00 sati do 11.30 sati.

Svakako da će velikom broju građana na ovaj način biti olakšano da “završi posao” u Općini, jer je većina zaposlenih obavezna na poslu do 16.00 sati, pa za posjetu Općini ne moraju tražiti dozvolu preduzeća, ili čak, kako se znalo dešavati, slobodan dan.
Svakako da je posljednja subota u mjesecu odlična prilika za “završavanje poslova” u Općini.

inauguracija-nacelnik-042

  • Prenosimo Odluku koja je obvaljena na službenoj web stranici Općine Kalesija…

Na osnovu člana 36. stav (2) i (4) Zakona o radu (“Sl. novine FBiH” br. 26/16), člana 15. Zakona o principima lokalne samouprave (“Sl. novine FBiH” br. 49/06) i člana 56. Statuta općine Kalesija – Prečišćeni tekst (“Sl. glasnik općine Kalesija” br. 10/07, 7/08, 10/11, 3/12 i 6/13) Općinski načelnik Kalesija, dana 14.11.2016. godine, d o n o s i

O D L U K U
o radnom vremenu općinskih organa i službi za upravu općine Kalesija

Član 1.

Radno vrijeme općinskih organa i službi za upravu općine Kalesija traje 40 sati sedmično raspoređeni na šest radnih dana i to:

1. Poslednja kompletna sedmica u mjesecu od ponedjeljka do petka, u periodu od 08,30 sati do 16,00 sati, a subota, u periodu od 08,30 sati do 14,00 sati.
2. Ostale sedmice u mjesecu od ponedjeljka do petka, u periodu od 08,30 sati do 17,00 sati.
Pauza za dnevni odmor traje 30 minuta u periodu od 11,00 sati do 11,30 sati.

Član 2.

Za provođenje Odluke o radnom vremenu odgovorni su pomoćnici općinskog načelnika.
Ova odluka će se primjenjivati od 15.11.2016. godine.

Član 3.

Stupanjem na snagu ove Odluke, stavlja se van snage Odluka o radnom vremenu općinskih službi za upravu, stručnih, tehničkih i drugih službi (“Sl. glasnik općine Kalesija” br. 2/99 i 9/01).

Član 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objaviće se u “Službenom glasniku općine Kalesija”.

OPĆINSKI NAČELNIK
Sead Džafić

(NKP.ba)