PODIJELI

U subotu (28.septembra) je započela 26. redovna sjednica Općinskog vijeća Kalesija, koja je prekinuta nakon nešto više od dva sata zbog neusvajanje dnevnog reda, za koje nije bilo dovoljno “ruku”.
Naime, na ovoj sjednici parlamentarna većina je pokazala da ne funksioniše, te nekoliko vijećnika koji daju podršku općinskom načelniku nisu glasali za dnevni red, te su na taj način zaustavili eventualno “obaranje” nekiih od tačaka dnevnog reda.
ZA dnevni red sjednice su glasali opozicioni vijećnici SDA, ali i vijećnici SDP-a (4 prisutna vijećnika) i jedan vijećnik BPS-a.

Prije prekida sjednice vijećnici su imali nekoliko pitanja i inicijativa, koje svakako zaslužuju pažnju javnosti, i koje će biti zasebne teme.

Jedna od inicijativa je bila od strane vijećnika Damira Husića.
Naime, Husić je uputio inicijativu, za koju je tražio izjašnjavanje vijećnika – Da Općinsko vijeće uputi zahtjev Uredu za reviziju da se izvrši revizija poslovanja općine Kalesija od 2017.godine.
 

Vijećnici nisu prihvatili ovu inicijativu.
ZA inicijativu je glasalo 9 vijećnika, protiv je bio 1, dok je 11 vijećnika bilo suzdržano.
ZA su bili vijećnici SDA i dva vijećnika SDP-a, dok su ostali bili protiv i(li) uzdržani.

Zanimljivo je pomenuti da je aktuelni općinski načelnik S.Dž. u predizbornoj kampanji govorio o brojnim neregularnostima kada je u pitanju utrošak budžetskih sredstava, te da je sa vijećničkom većinom na početku mandata insistirao da se uradi revizija.
Istu je radila privatna firma, i nije otkrila neregularnosti, a u prilog tome i činjenica da niko nije odgovarao, pa samim tim ni osuđen. Sve što je navedeno jeste da je neki utrošak sredstava teško dokazati, ali i da nema elemenata kojim bi se okarakterisalo kao nezakonita radnja.

Zanimljivo da načelnik i većina sada ne žele reviziju poslovanja Općine Kalesija. Svakako da se ne bi radilo o većim troškovima od prethodne revizije, a ukoliko je sve regularno imali bi priliku da demantuju navode opozicije za optužbe o raznim malverzacijama.
Ovako, ako ništa, ostaje opravdana sumnja.


Ali nije isključeno da u nekom narednom periodu poslovanje Općine Kalesija u aktuelnom mandatu bude predmet revizije.

(NKP.ba)

PODIJELI