PODIJELI

Uspješne lokalne zajednice (svakako da su najbolji primjeri općina/gradova; Tešanj, Ilidža, Gradačac, Gračanica… ) su proteklih godina bile uzor i vodilje mnogima za realizaciju projekata u svojim lokalnim zajednicama. U proteklom periodu možda se najviše izdavaja općina Živinice, odnedavno Grad Živinice, koji je postao primjer uspješne lokalne zajednice i povoljnog ambijenta za domaće i strane investicije.

Kalesija nije u krugu uspješnih općina, pa čak niti u krugu onih koji uspješno “prepisuju” (kopiraju) od drugih.

Međutim, neke od općina/gradova su krenule sa “prepisivanjem” kalesijskih metoda rada.
Naime, Kalesija je 2017. godine počela sa naplatom parkinga, što je samo po sebi lijepa vijest, ali veliki broj parking mjesta za koje se naplaćuje “usluga” je u katastrofalno lošem stanju.
Samo je trebalo biti “mudar” i postaviti tablu na kojoj stoji natpis da je kompletna površina – parking prostor, i time imati zakonsku osnovu za naplatu parkinga.
Grad Živinice je nedavno kopirao Kalesiju, te su na jednoj livadi u gradu, nasutu kamenom, krečom obilježili parking mjesta i ubacili parkomat.

Primjer Kalesije, u kojem općinska/gradska uprava i javno preduzeće ostvaruju korist preko leđa građana, a ne nude nikakvu (ili očajno lošu) uslugu, nakon Živinica kopirala je i općina Banovići.

Može se postaviti pitanje – Da li se takmiče ko će sa lošijim rješenjem iznuditi više novca od svojih građana; Kalesija, Živinice ili Banovići?
Možda se ovom nadmetanju uskoro pridruži i još neki grad/općina…

Kalesija, 2017, godina

Živinice, 2019. godina

Banovići, 2019. godine

(NKP.ba)

PODIJELI