PODIJELI

Ministrica obrazovanja Tuzlanskog kantona Fahreta Brašnjić potvrdila je danas da u osnovnim i srednjim školama u tom kantonu ove godine neće biti realizirane eksterne mature.
Kazala je, međutim, da su se oni učenici koji ipak žele pristupiti polaganju ovakve vrste ispita, dužni prijaviti u Pedagoški zavod Tuzlanskog kantona.

– Sam proces prijave će trajati nekoliko dana, a održavanje eksterne mature je planirano iza 12. juna. Sva uputstva i za osnovne i za srednje škole, Pedagoški zavod će uputiti tokom sljedeće sedmice – pojasnila je Brašnjić.

Kada je u pitanju plan završetka nastavne godine u osnovnim i srednjim školama u TK, kazala je da je nastava za maturante u srednjim školama završila tokom prethodne sedmice.

Nastava za učenike završnih razreda osnovnih škola završava 27. maja, ali u pojedinim školama postoji mogućnost i ranijeg završetka. Resorna ministrica je istakla da će se nastava za učenike prvih razreda realizirati do 10. juna uz mogućnost ranijeg završetka.

Za učenike od drugog do osmog razreda osnovnih škola, kao i za učenike nezavršnih razreda srednjih škola, nastava će trajati do 15. ili do 17. juna. Kada je u pitanju škola putem televizijskih ekrana, ona će biti emitirana do 29. maja, a ostali dani do završetka školske godine planirani su za testiranja učenika, kao i za zaključivanje ocjena. Upis u srednje škole i na fakultete vršit će se prema standardnom principu uz poštivanje svih epidemioloških mjera i s većim brojem dana, odnosno dužim rokom za upis nego što je do sada bilo.

Ministrica Brašnjić izrazila se pohvalno o funkcioniranju on line nastave u osnovnim i srednjim školama, ali je za sistem on line nastave na Univerzitetu ponovo izrazila nezadovoljstvo. Istaknula je da Ministarstvo obrazovanja ne planira ulaziti u autonomiju Univerziteta.

– U nekoliko smo navrata pokušali da pružimo pomoć u organizaciji on line nastave. Ja vjerujem da je Senat Univerziteta u Tuzli bio u mogućnosti sam riješiti problem on line nastave, ali odgovorno tvrdim da su odbili našu pomoć, pomoć Ministarstva obrazovanja – kazala je Brašnjić.

(Fena/ NKP.ba)

PODIJELI