Putem e-trgovine “gule” građane BiH

Putem e-trgovine “gule” građane BiH

111
0
SHARE

Uprava za indirektno oporezivanje (UIO) BiH pokrenula je istražne radnje zbog sumnje da se više bh. građana bavi ilegalnim posredovanjem prilikom kupovine preko interneta, čime obmanjuju kupce, ali i izbjegavaju plaćenje poreza.

e kupovina

Naime, građani BiH kupujući robu preko oglasa na internetu u najvećem broju slučajeva samo koriste “ilegalnog posrednika”, koji u njihovo ime naručuje robu iz inostranstva, te tako zarađuje na razlici u cijeni između plaćenog stvarnog iznosa za robu kupljenu putem interneta i naplaćenog iznosa od građana u BiH. Takvom trgovinom kupci kao dokaz imaju samo uplatnicu, iako je ta roba došla iz inostranstva, te je potrebno carinjenje, koje takođe na kraju moraju platiti.

“Suština je u tome da su građani tu robu naručili na internet stranicama u BiH, a nisu sami naručivali tu robu direktno iz Kine, Amerike, Evropske unije i slično”, rekli su u UIO BiH. Oni su pojasnili da im građani tom prilikom donose uplatnicu da su izvršili plaćanje naručene robe prodavcu – fizičkom licu iz BiH koje se pojavljuje u oglasu, iz čega proizlazi da se radi o unutrašnjem prometu.

“Međutim prodavac, fizičko lice iz BiH, robu koju prodaje putem oglasa u suštini nema, već istu nabavlja putem interneta onog trenutka kad neko tu robu naruči putem oglasa i plati na njegov žiro račun u banci u BiH”, upozoravaju iz UIO BiH i dodaju da tada pošiljaocu robe iz Kine “prodavac” samo daje dispoziciju za slanje robe na adresu građana u BiH, koji su robu u suštini poručili putem oglasa objavljenog u BiH. Iz tog razloga, UIO BiH je upozorila sve građane da kupujući robu preko oglasa na internetu putem veb-stranica u BiH u stvari najčešće samo koriste “ilegalnog posrednika”.

Prema njihovim riječima, problem nastaje na carini, kada građani BiH dođu u nadležni carinski referat samo s uplatnicom da su robu kupili od fizičkog lica u BiH i donose uplatnicu kojom su izvršili plaćanje na žiro račun fizičkog lica u BiH.

Naime, ta uplatnica za sprovođenje carinskog postupka nema nikakvog značaja, jer je u pitanju plaćanje u unutrašnjem prometu, iako se u suštini zaista radi o uvozu. Iz tog razloga, u UIO BiH su kazali da pravi kupci često budu veoma revoltirani, jer nemaju dokaz o stvarno plaćenoj cijeni na koju još treba obračunati i platiti uvozne dažbine, pa ih sve izađe skuplje od dogovorenog iznosa preko oglasa na internetu.

Oni su pozvali sve građane koji su se susreli s ovim problemom da prijave UIO sva ona lica kojima uplaćuju novac na žiro račune u bankama u BiH, a koja se pojavljuju kao prodavci robe na oglasima na internet stranicama u BiH. On je naveo da u BiH postoji velika ponuda svih vrsta robe, od tekstila, preko tehničkih uređaja, do prehrane, tako da potrošači nemaju pretjeranu potrebu da rizikuju s takvim stvarima, pogotovo kada su u pitanju kupovine putem interneta.

(NKP.ba)