PODIJELI

VEZANA VIJEST
– Neformalna grupa građana Kalesije kupovinom senzora pomogla dvoje djece sa dijabetesom: Hoće li vijećnici podržati prijedlog za uvrštavanje stavke za senzore u Budžet?! (14.11.2019.)

—  Hoće li djeca oboljela od dijabetesa zbog “administrativnog propusta”, ili zbog inicijative vijećnika iz opozicije, ostati bez 10.000 KM u Budžetu za 2020.god?!(05.12.2019.)

– Danas (subota, 28.12.2019.) je 28.redovna sjednica OV Kalesija na kojoj je usvojen Budžet za 2020.godinu.

Odluka je mnogo opširna, ali smo se odlučili izdvojiti dio vezan za dvije vijesti koje smo ranije obvaljivalo (LINKOVI IZNAD TEKSTA).

Podsjećamo,  vijećnik Damir Husić je na novembarskoj sjednici uputio inicijativu da se u Budžetu za 2020. godinu formira stavka ”Pomoć za djecu oboljelu od dijabetesa – nabavka senzora za mjerenje šećera u krvi” u iznosu od 10.000,00 KM na godišnjem nivou.

O ovoj inicijativi se vijećnici nisu imali priliku  izjašnjavati zbog “administrativnih propusta”, odnosno da inicijativa nije došla do statutarne komisije. Na samoj sjednici je vijećniku dato obećanje da će se ovo naći u Budžetu..

Nakon ovoga smo pisali na NKP.ba, ali ova stavka nije uvrštena u Odluku koja bi se našla pred vijećnicima. Ponovo je intervenisao vijećnik Husić i uputio Amandman (slika 1 u tekstu, protokolisano 25.12.2019.). Tek nakon ovoga je načelnik intervenisao i uvrstio ovu stavku u Odluku Budžeta (27.12.2019.). Interesantno je pomenuti da se novac na ovaj novi kod prebačena sa Agencije za ekonomski razvoj Kalesije, jer se ova Agencija treba “ugasiti” na istoj sjednici. Podsjećamo, vijećnik je inicijativom predlagao da se novac za djecu oboljelu od šećera prebaci sa budžetake stavke – proslava Nove godine.

Vijećnička većina na samoj sjednici nije prihvatila inicijativu vijećnika Damira Husića (“da se za senzore za bezbolno mjerenje šećera u krvi za djecu prebace sredstva sa budžetske stavke Proslava Nove godine”), pa je načelnikov amandman (novac prebačen sa Agencije za razvoj, koja će biti ugašena)  postao sastavni dio Odluke o Budžetu za 2020.godine.

Amandman vijećnika protokolisan 25.12.2019.
Odluka načelnika od 27.12.2019.

Ovako je izgledala prvobitna inicijativa, koja nije prošla zbog “administrativnih prepreka”;

“Prema ,zasada,dostupnim informacijama na području općin Kalesija je evidentirano dvoje djece oboljelih od dijabetesa. Dijabetes je hronična bolest koja se može samo kontrolisati i držati u granicama normalnih parametara. Da bi bolest bila pod kontrolom neophodno je svakodnevno vršenje mjerenja šećera u krvi.
Svi smo svjesni da bodenje prstića kod djece izaziva stres pa tako je bolest teže podnošljiva ako svaki dan morate jednom ili više puta da koristite standardne metode mjerenja šećera u krvi.
Danas je poznata, a u razvijenim zemljama zastupljenja metoda mjerenja šećera u krvi pomoću namjenskih senzora.
Za tu vrstu mjerenja šećera u krvi potrebno je na mjesečnom nivou cca 240, 00 KM za jedno dijete.
Budući da u Kalesiji imamo dvoje evidentirane djece oboljele od dijabetesa na godišnjem nivou je potrebo cca 5.760,00 KM za ove namjene.
Smatram da treba da predloženi iznos od 10.000, 00 podržimo jer se u svakom trenutku može pojaviti još takve djece.
Prilikom izjašnjavanja o ovoj inicijativi apelujem da zamislimo svi , da se ne daj Bože , radi o našem djetetu i da svaki dan mora proživljavati strahove i stresove vađenja krvi bodenjem prstića.“

(NKP.ba)

PODIJELI