PODIJELI

Općinsko vijeće Kalesija je 30.11.2019. održalo 27. redovnu sjednicu.
Kompletan izvještaj možete pogledati na linku OVDJE.

Na sjednici se pred vijećnicima našla i inicijatica vijećnika Damira Husića – da se u Budžetu za 2020. godinu formira stavka ”Pomoć za djecu oboljelu od dijabetesa – nabavka senzora za mjerenje šećera u krvi” u iznosu od 10.000,00 KM na godišnjem nivou.

Nažalost, o ovoj inicijativi vijećnici se nisu imali priliku izjasniti glasanjem, iako je inicijativa dostavljena i protokolisana na vrijeme. Naime, ista nije dostavljena do Statutarne komisije, te prema Posloviniku se nije mogla dati na glasanje.
Ipak, nije razjašnjena oklonost zbog čega inicijativa, za razliku od svih ostalih, pa čak i druge inicijative vijećnika Husića, nije dostavljena do statutarne komisije.

Na Kolegiju OV je iznesen zaključak, ali je i iskazana navodna spremnost vijećnika da podrže ovu inicijativu, te bi ovaj prijedlog trebao biti uvršten u Budžet za 2020. godinu.
Ono što je zanimljivo, u prethodnom periodu kada bi se donosili ovakvi “zaključci”, obično od toga ne bi bilo ništa
(konkretno primjer inicijative vijećnika Senada Šmigalovića o ukidanju finansiranja političkih stranaka iz Budžeta
, kada je zbog “propusta vijećnika” uskrećeno izjašnjavanje vijećnika, ali i dato obećanje da će se o tome naknadno raspravljati. Međutim, na tome se završila sva priča!)
Između ostalog prilikom neformalnog razgovora vijećnika pojavila se i informacija da osobe sa dijabetesom dobijaju i novac od Centra za socijalni rad Kalesija (CZSR).
Kako saznajemo, djeca oboljela od dijabetesa mogu dobiti uvećan dječiji doplatak, ili novčanu naknadu za utvrđenu invalidnost, a visina naknade zavisi od stepena invalidnosti, ali namjenskih sredstava za senzore nema.

Ostaje da se vidi da li će se stavka od 10.000 KM za nabavku senzora za mjerenje šećera u krvi za djecu naći u Odluci Budžeta za 2020.godinu.

Zanemarivši činjenicu da je neko odgovoran zašto se o ovoj inicijativi vijećnici nisu imali priliku izjasniti, svakako da treba podcrtati da se vijećnici ne mogu uslovljavati da trebaju glasati za kompletan Budžet ukoliko se uvrste pojedinačne stavke za koje se vijećnici zalažu.

Konkretno, za navedeni slučaj, što je dugogodišnja praksa u Kalesiji (dakle, ne samo aktuelne vlasti) – sve što predlože vijećnici opozicije, bez obzira koliko bilo korisno, pronađe se način da se ukaže na “nedostatke” i da se takvi prijedlozi zvanično ne usvoje.

Podsjećamo, o ovoj temi je NKP.ba pisao nedavno.
Naime, neformalna grupa građana je na apel “Udruženje građana, roditelja i prijatelja djece s dijabetesom NOVI HORIZONTI Tuzla” odazvalo akciji prikupljanja sredstava za dvoje djece iz Kalesije za kupovinu senzora za kontinuirano i bezbolno mjerenje šećera u krvi.
Ovo Udruženje se brine o velikom broju osoba kojima je dijagnosticiran dijabetes, te raznim aktivnostima im pomažu u liječenju, ali rade i na edukaciji i prevenciji od ove opake bolesti.
Prije toga su tražili pomoć od Općine Kalesija, da se ova stavka uvrsti u Budžet, ali osim obećanja ništa nije urađeno.

VEZANA VIJEST
Neformalna grupa građana Kalesije kupovinom senzora pomogla dvoje djece sa dijabetesom: Hoće li vijećnici podržati prijedlog za uvrštavanje stavke za senzore u Budžet?! (14.11.2019.)

U Obrazloženju svoje inicijative, vijećnik Damir Husić je naveo;

“Prema ,zasada,dostupnim informacijama na području općin Kalesija je evidentirano dvoje djece oboljelih od dijabetesa. Dijabetes je hronična bolest koja se može samo kontrolisati i držati u granicama normalnih parametara. Da bi bolest bila pod kontrolom neophodno je svakodnevno vršenje mjerenja šećera u krvi.
Svi smo svjesni da bodenje prstića kod djece izaziva stres pa tako je bolest teže podnošljiva ako svaki dan morate jednom ili više puta da koristite standardne metode mjerenja šećera u krvi.
Danas je poznata, a u razvijenim zemljama zastupljenja metoda mjerenja šećera u krvi pomoću namjenskih senzora.
Za tu vrstu mjerenja šećera u krvi potrebno je na mjesečnom nivou cca 240, 00 KM za jedno dijete.
Budući da u Kalesiji imamo dvoje evidentirane djece oboljele od dijabetesa na godišnjem nivou je potrebo cca 5.760,00 KM za ove namjene.
Smatram da treba da predloženi iznos od 10.000, 00 podržimo jer se u svakom trenutku može pojaviti još takve djece.
Prilikom izjašnjavanja o ovoj inicijativi apelujem da zamislimo svi , da se ne daj Bože , radi o našem djetetu i da svaki dan mora proživljavati strahove i stresove vađenja krvi bodenjem prstića.

Inicijativu upućujem na izjašnjavanje Općinskom vijeću Kalesija na 27. redovnoj sjednici.”

(NKP.ba)

PODIJELI