Direktor posljednjeg dana mandata zaposlio vozača i stomatologa: Kalesijski Dom zdravlja u...

Direktor posljednjeg dana mandata zaposlio vozača i stomatologa: Kalesijski Dom zdravlja u debelom minusu zahvaljujući stranačkom zapošljavanju

1473
0
SHARE

Vijećnik Admir Karić (NiP) je na 19. redovnoj sjednici OV Kalesija postavio vijećničko pitanje prema JZU Dom zdravlja Kalesija:
Da li je v.d. direktor ustanove, dr. Asim Mehmedović, u zadnjem danu ili pak u zadnjoj sjedmici svog mandata u radni odnos primio jednog ili više uposlenika?!
Da li je opravdan prijem u smislu potreba ove ustanove i da li je ekonomski opravdano!?


Za 30.03.2023. god je zakazana 20. redovna sjednivca OV, a vijećnici su već dobili materijale za sjednicu.
Vijećnik Admir Karić (NiP) je na FB stranici objavio odgovor koji je dobio na ovo pitanje.

  • Pored Izvještaja (koji će se naći pred vijećnicima 30.marta 2023) o cjelokupnom radu JZU Dom zdravlja Kalesija za period 01.01.2022-31.12.2022, u kojem je navedeno da je ova ustanova poslovala u minusu/gubitku većem od 127.000 KM (Izvještaj nije usvojio niti Upravni odbor ustanove, nadam se da neće niti OV) – stigao je i odgovor od novog/aktuelnog v.d. direktora ustanove
    SLIKA U PRILOGU);
    U odgovoru je jasno navedeno da je tadašnji direktor Asim Mehmedović zadnjeg radnog dana u kalendarskoj godini, ujedno i zadnjeg dana kao direktor ustanove, u radni odnos primio dvije osobe – vozača sanitetskog trqnsporta i stomatologa.
    Sa ekonomskog gledišta ova dva ugovora dodatno opterećuju ustanovu (dakle, termin “opterećuju” je odgovor da nije bilo nužno primiti!) sa dodatnih 58.000 KM godišnje
    – piše u odgovoru.

Vijećnik Admir Karić pored ovoga navodi da od početka vijećničkog mandata,zajedno sa kolegom Mujom Mujkićem, upozorava na katastrofalno stanje u JZU Dom zdravlja Kalesija.

“Pisao sam, ali za vijećničkom govornicom podebljavao, da je zabrinjavajuće ako u jednoj javnoj ustanovi u kratkom periodu se zamjeni veliki broj direktora.
Katastrofalno stanje je posebno izraženo u 2022.godini, kada u 6mjesečnom mandatu direktora Asima Mehmedovića posebno nastavljena praksa na štetu ustanove, posebno kroz stranačko zapošljavanje, ali i trošenje namjenskog novca (!) prema vlastitom nahođenju bez saglasnosti viših instanci (što će biti posebna tema, a nadam se da će isto dobiti i epilog na Sudu, jer se radi o zloupotrebi javnog novca).” – stoji u objavi.

(NKP.ba)