PODIJELI

Na I redovnoj sjednici OV Kalesija pred vijećnicima se našao veliki broj tačaka dnevnog reda, ali i rekordan broj inicijativa i pitanja od strane vijećnika.
Na čak 8 inicijativa je zatraženo izjašnjavanje vijećnika, a čak 7 njih nije dobilo podršku parlamentarne većine okupljene oko načelnika. Neke od tema sa sjednica OV ćemo obraditi u periodu između dvije sjednice.

  • Kompletan tok sjednice OV možete pročitati na linku – OVDJE.

Vijećnik Edis Mujanović je tražio da se vijećnici izjasne o inicijativu da načelnik i nadležna općinska služba za opću upravu i društvene djelatnosti pokrenu postupak provjere dioloma državnih službenika i namještenika koji su zaposleni u općinskom organu uorave, na način da izvrše provjeru vjerodostojnosti dioloma kod ustanova koje su te diplome izdale.
Da direktori javnih preduzeća i javnih ustanova, koje su osnovane od strane Općine Kalesija odmah po subajanju ove inicijative pokrenu postupak provjere diploma svih radnika koji su u radnom odnosu u tim javnim preduzećima…

KOMPLETAN TEKST INICIJATIVE, KAO I OBRAZLOŽENJE POGLEDAJTE NA SLIKAMA…

Inicijativa nije dobila podršku vijećnika okupljenih oko načelnika (SDA, NBL, PDA, SD, BOSS nacionalna manjina i samostalni vijećnik).
ZA sprovođenje ove inicijative su bili vijećnici; SBB, NIP i SDP.

Zanimljivo je da je u prošlom sazivu OV ovu inicijativu uputila SDA, koja je ovoga puta bila “UZDRŽANA”, praktično PROTIV. Naravno, u prošlom mandatu su djelovali opoziciono, ali nakon svega su u vladajućoj koaliciji sa načelnikom prema kojem su imali mnoštvo kritika, između ostalog čak se sporila i njegova diploma.

Kako je naveo u inicijativi, vijećnik Edis Mujanović će o ishodu glasanja po ovoj inicijativi obavijestiti Agenciju za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije na nivou BiH.

(NKP.ba)

PODIJELI