PODIJELI

I dok je Europska unija ozvaničila upotrebu Kovid pasoša od prvog jula, naše vlasti još rade na koordinaciji izrade takvog dokumenta. Zastupnički dom Parlamentarne skupštine BiH prihvatio je incijativu zastupnika Šemsudina Dedića kojom se Vijeće ministara obvezuje da uredi pitanje uvođenja zelenog certifikata za građane BiH. Do tada, naši građani putovati mogu s potvrdama koje izdaju nadležne zdravstvevne ustanove. Pojedine takav dokument i naplaćuju.

Telefoni u turističkim agencijama gotovo ne prestaju zvoniti. Od početka mjeseca interesovanje za ljetovanje je svakim danom sve veće. Biraju se najčešće destinacije koje traže najmanje putnih ograničenja.

VANjA SAVIĆ, turistički radnik

“Mi praktično do početka juna nismo znali pod kojim uslovima će države uopšte dozvoliti da se ulazi. Samim tim nismo mogli da planiramo na vrijeme i prodajemo, zato su sa da ogromne gužve”, rekla je Savić.

Neizvjesni su bili uslovi za putovanja, ali za građane BiH još i sertifikat, kojim bi se na jednom mjestu dokumentovao kompletan kovid status putnika. Za sada, najkompletnije informacije u digitalnom obliku imaju građani Kantona Sarajevo.

AMIR LjUBOVIĆ, rukovodilac Službe za farmakologiju u ZZO KS

“Putem naše aplikacije koja je dostupna na našim stranicama građani mogu pristupiti svojim COVID dokumentima . Nije to samo potvrda o vakcinaciji, nego je eventualno prebolovani Kovid, rješenje Minsitarstva zdravlja o samoizolaciji, ukoliko je bilo potrebe u ranijem periodu”, kazao je Ljubović.

U Republici Srpskoj potvrde o vakcinaciji izdaju se u ustanovama u kojima je izvršena vakcinacija, Institutu za javno zdravstvo i nadležnim domovima zdravlja. Izdaje se odmah nakon primljene druge doze.

INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVLJE RS

“Potvrda o izvršenoj vakicnaciji protiv Kovida 19 sadrži ime i prezime vakcinisane osobe, datum rođenja, pol i datum izdavanja i broj serije prve doze, datum i broj serije druge doze vakcine, naziv zdravstvene ustanove u kojoj je izvršena vakcinacija, naziv vakcine i datum izdavanja potvrde. Svaka potvrda ima QR kod čijim skeniranjem može da se izvrši provjera potvrde o vakcinaciji”, saopšteno je iz Instituta za javno zdravstvo RS.

Građani BiH koji putuju van zemlje nalaz PCR ili antigen testa dobijaju u laboratorijama gdje su testirani. Potvrdu o prebolovanom Kovidu kod porodičnog ljekara. U Ministarastvu civilnih poslova još bez konkretnih informacija o jedinstvenom BH kovid dokumentu.

MINISTARSTVO CIVILNIH POSLOVA

“Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine koordinira aktivnosti u vezi sa postizanjem dogovora o načinu prikupljanja podataka i izdavanja sertifikata u vezi sa cijepjenjem. Održan je niz razgovora sa prestavnicima nadležnih zdravstvenih vlasti u entitetima i Brčko distriktu BiH, kao i predstavnicima institucija koje bi mogle biti uključene u ovaj proces kako bi se došlo do dogovora u interesu žitelja BiH. Razgovori će biti nastavljeni do konačnog rješavanja ovog pitanja”, saopšteno je iz Ministarstva civilnih poslova BiH.

Građani Tuzle potvrdu o prebolovanom kovidu moraju platiti 10 KM, što je izazvalo negodovanje na društvenim mrežama. U Domu zdravlja Tuzla kratko nam je rečeno da se svaki izvod iz medicinske dokumentacije plaća, ali opširnije pojašnjenje nismo dobili.

(BHRT/ NKP.ba)

PODIJELI