PODIJELI

Kvalitet informacija, valjanosti i pravovremenost nisu jače strane internet stranica javnih institucija i ustanova u BiH.
Proteklih mjeseci skoro svi mediji u BiH su nebrojeno puta upozoravali na (ne)ažurnost informacija koje se plasiraju građanima putem zvaničnih web stranica općinske, kantonalne, federalne ili državne vlasti.

Izuzetak nije ni Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta u Tuzlanskom kantonu.

Naime, tražeći tačnu adresu MSŠ Kalesija, jedan mladi Kalesijac je dobio pomoć od prijatelja putem Facebooka, koji ga je uputio na web adresu Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta u Tuzlanskom kantonu (MONKSTK).

Adresa MSŠ Kalesija je tačna, ali ne i ime direktora ove škole.
Prema web stranici MONKSTK, direktor MSŠ Kalesija je Mersad Hasanović, koji ovu funckiju ne obnaša već pet mjeseci. Tačnije, 8.aprila ove godine za direktora škole je imenovan Bego Hadžić, a imenovan je upravo od strane MONKSTK.
Nažalost, i pet mjeseci nakon toga na web stranici MONKSTK niko nije ažurirao ove podatke.

Ko je direktor MSŠ Kalesija!?
Ko je direktor MSŠ Kalesija!?

Odlučili smo provjeriti i imena direktora pet osnovnih škola na području općine Kalesija.

Od pet direktora osnovnih škola u Kalesiji, MONKSTK nije ažurirao imena čak četiri direktora.
Samo je tačan podatak kada je u pitanju direktor OŠ Kalesija, Fahrudin Hamzić.
Tako je prema web stranici MONKSTK; direktor OŠ Tojšići i dalje Nijaz Dukić, u OŠ Memićima Rahman Makalić, u Raincima Gornjim Adnan Avdibašić i u OŠ Vukovije Zijad Subašić.
U ovim školama direktori su već odavno; Ibrahim Sakić (Tojšići), Osman Zulić (Memići), Amira Gutić (Rainci Gornji) i Armin Hodžić (Vukovije).

  • Ovo smo zabilježili danas (srijeda, 31.08.2016.) na web stranici MONKSTK.

DIREKTOR OS KALESIJA M

DIREKTOR MSS KALESIJA M

direktor tojsici MDIREKTOR MEMICI MDIREKTOR VUKOVIJE M DIREKTOR MEMICI M

Kada su u pitanju škole u drugim općinama na području TK, vjerovatno da i tu podaci nisu ažurirani.

Sada su na potezu u Ministarstvu obrazovanja, nauke, kulture i sporta Tuzalanskog kantona, koji će, nadamo se, konačno ažurirati podatke na web stranici.

(NKP.ba)

PODIJELI