PODIJELI

Historijska sekcija O.Š. „Tojšići“ pokreće inicijativu za obnavljanje i uređenje starog izvorišta, koje je u narodu poznato pod imenom „Bikina voda“. Ovu inicijativu podržava i prof.dr.Muhamed Omerović, ispred udruženja „EKO ZELENI“.

bikina voda

Izvorište „Bikina voda“ se nalazi kraj starog makadamskog puta, između naselja Kikači i Babina Luka. Ovaj put, koji je trasiran za vrijeme Austro-Ugarske, bio je sve do 1984.godine glavna putna komunikacija koja je povezivala Tuzlu sa Zvornikom. Starije generacije kalesijaca, kao i drugih putnika, koji su prolazili ovim putem, znaju za izvorište „Bikina voda“.

Vodu sa tog izvorišta, putnici su pili, njome se osvježavali, pojili stoku, te se kraj nje odmarali na svom putu za Tuzlu i obrnuto.
Izvorište „Bikina voda“ se sastojalo od bunara iz kojeg je voda tekla u korito, koje se nalazilo uz sam put. Za ovo izvorište su vezana mnoga predanja koja mu pripisuju razna ljekovita svojstva, a najinteresantnije predanje je ono koje kaže da je „Bikina voda“ ustvari „ženska voda“ te da ona liječi „ženske bolesti“. Trenutno je izvorište većim dijelom zatrpano, korito kraj puta uništeno, a cijeli lokalitet oko izvora zarastao u šipražje.

Ova inicijativa ima za cilj obnavljanje izvorišta, tj.kopanje bunara na mjestu gdje je on ranije bio, obnavljanje korita za vodu sa slavinom, te uređenje cijelog lokaliteta oko izvorišta, time bi „Bikina voda“ ponovo bila dostupna za upotrebu tj. za piće.

Rukovoditelj historijske sekcije O.Š.“Tojšići“, Ekrem Sakić, prof.

(NKP.ba)

PODIJELI