Popis stanovništva u oktobru, nema odgađanja

Popis stanovništva u oktobru, nema odgađanja

113
0
SHARE

Pratite Nezavisni Kalesijski Portal na Facebooku

Ministar komunikacija i prometa BiH Damir Hadžić i direktor Agencije za statistiku BiH Zdenko Milinović održali su danas u Sarajevu sastanak koordinacije aktivnosti na pripremama popisa stanovništva, domaćinstava i stanova na kojem su zaključili da su Agencija za statistiku i Vijeće ministara BiH u predviđenom roku uputili u parlamentarnu proceduru Prijedlog izmjena Zakona o popisu stanovništva, domaćinstava i stanova u BiH.

Agencija je uputila i incijativu entitetskim statističkim institucijama da svoje regulative usklade sa Zakonom o popisu stanovništva, domaćinstava i stanova BiH.

Popis će biti održan od 1. do 15. 10. 2013. godine i u nikakvom slučaju, prema riječima ministra Hadžića, nema daljnjeg odlaganja.

Centralni popisni biro trebao bi da do 5.2.2013. godine usvoji i Vijeću ministara uputi okvirni plan popisnih aktivnosti sa rokovima i nositeljima aktivnosti.

Statističke institucije, kako je zaključeno, u narednih 15 dana treba da izvrše reviziju plana trošenja sredstava i pripreme prijedlog sporazuma o realizaciji financijskog plana za provođenje popisa, kako bi se obavilo potpisivanje sukladno zakonu.

Tokom sastanka koordinacije konstatovano je i da je postignut napredak u usaglašavanju popisnice, kao i da su otpočele aktivnosti u iznalaženju rješenja za popis duž međuentitetske crte razgraničenja, izradi metodologije prostornog registra BiH i izradi jedinstvenog registra prostornih jedinica, saopšteno je iz Službe za informiranje Vijeća ministara BiH.

(NKP kalesijski.com)