Raspored održavanja Javne rasprave o Nacrtu Odluke o budžetu Općine Kalesija za...

Raspored održavanja Javne rasprave o Nacrtu Odluke o budžetu Općine Kalesija za 2021.godinu

540
0
SHARE

Na nedavno održanoj I redovnoj sjednici OV Kalesija usvojen je Nacrt odluke o budžetu Općine Kalesija za 2021.godinu.
Nacrt je izazvao veliki broj polemika među vijećnicima, kako po samoj tački dnevnog reda tako i prilikom vijećničkih pitanja i inicijativa, gdje se moglo jasno zaključiti da će Budžet za 2021.godinu biti “krnjav”, odnosno da neće biti novca za projekte.

Javna rasprava o Budžetu je zakonska obaveza prije donošenja zvanične Odluke, pa je i općinski načelnik objavio Javni poziv u kojem je raspored održavanja rasprava po mjesnim zajednicama, koji je ove godine po skraćenoj proceduri.

U nastavku donosimo tekst Javnog poziva i raspored održavanja rasprava po mjesnim zajednicama….

JAVNI POZIV

za učešće u javnoj raspravi o Nacrtu Odluke o budžetu Općine Kalesija za 2021. godinu

​Pozivaju se sva zainteresovana pravna i fizička lica  za učešće u javnoj raspravi o ovom važnom dokumentu za funkcionisanje i razvoj općine Kalesija, da prisusustvuju zborovima građana u mjesnim zajednicama i daju svoj doprinos što kvalitetnijoj izradi ovog značajnog dokumenta. 

Javna rasprava će se održati po slijedećem rasporedu:

Red.br.Mjesna  zajednica      DatumVrijemeProstorija
 1MEMIĆI26.02.2021.petak16,00Dom kulture Memići 
 2BRDA26.02.2021.petak16,00Dom kulture Memići
 3BULATOVCI26.02.2021.petak16,00Dom kulture Memići
 4ZUKIĆI26.02.2021.petak16,00Dom kulture Memići
 5JAJIĆI26.02.2021 petak16,00Dom kulture Memići
 6TOJŠIĆI02.03.2021 utorak16,00JU OŠ Tojšići
 7JEGINOV LUG02.03.2021 utorak16,00JU OŠ Tojšići
 8KIKAČI02.03.2021.utorak16,00JU OŠ Tojšići
 9PETROVICE GORNJE02.03.2021.utorak16,00JU OŠ Tojšići
10VUKOVIJE DONJE03.03.2021.srijeda16,00MZ Vukovije D.
11VUKOVIJE GORNJE03.03.2021.srijeda16,00MZ Vukovije D.
12RAINCI GORNJI04.03.2021.četvrtak16,00Dom kulture Rainci G.
13SARAČI-LIPOVICE04.03.2021.četvratk16,00Dom kulture Rainci G
14KALESIJA CENTAR05.03.2021.petak16,00Dom mladih Kalesija C.
15DUBNICA05.03.2021.petak16,00Dom mladih Kalesija C.
16PRNJAVOR05.03.2021.petak16,00Dom mladih Kalesija C.
17MILJANOVCI05.03.2021.petak16,00Dom mladih Kalesija C.
18KALESIJA GORNJA05.03.2021.petak16,00Dom mladih Kalesija C.
19GOJČIN -JELOVO BRDO05.03.2021.petak16,00Dom mladih Kalesija C.
20HRASNO GORNJE08.03.2021.ponedeljak16,00Čitaonica Hrasno D.
21HRASNO DONJE08.03.2021.ponedeljak16,00Čitaonica Hrasno D.
22SELJUBLJE08.03.2021.ponedeljak16,00Čitaonica Hrasno D.
23RAINCI DONJI09.03.2021.utorak16,00Čitaonica Rainci D
24ZATES09.03.2021.utorak16,00Čitaonica Rainci D.

Svoje prijedloge ,mišljenja i sugestije sva  zaintersovana pravna i fizička lica mogu dostaviti pismeno, odnosno usmeno po Nacrtu Budžeta Općine Kalesija za 2021.godinu Službi za privredu i budžet u periodu javne rasprave zaključno sa 10.03.2021.godine putem pošte, e-mailom na opcina@kalesija.ba ili lično na zborovima građana po mjesnim zajednicama.
Potreban materijal zainteresovana lica mogu preuzeti kod Sektara u Kalesija. Radi adekvatne organizacije, a u cilju poštivanja higijensko-epidemoloških mjera pozivaju se sva zainteresovana prava i fizička lica da svoje prisustvo na javnim raspravama blagovremeno prijave uredu sekretara Vijeća Mz na broj tel.035-631-957 .
Broj učesnika će biti ograničen na 30 (po jednoj javnoj raspravi) uz obavezno nošenje maski i održavanje fizičke distance.

(NKP.ba)