Topli obrok od sada osam KM, regres 400 KM

Topli obrok od sada osam KM, regres 400 KM

172
0
SHARE

Pratite Nezavisni Kalesijski Portal na Facebooku

Vlada Tuzlanskog kantona prihvatila je danas tekstove aneksa kolektivnih ugovora za djelatnost osnovnog i srednjeg obrazovanja u Tuzlanskom kantonu. Aneksima su između ostalog precizirani platni razredi, visina osnovice za obračun plate i visina naknade za ishranu u toku rada.

Visina osnovice za obračun plate, shodno tekstu sporazuma u 2014. godini neće biti manja od 380,25 KM, a visina naknade za ishranu iznosi 8 KM po izrađenom danu, prenosi RTV Slon.

Vlada je također, utvrdila i tekst Sporazuma o ostvarivanju prava na naknadu za korištenje godišnjeg odmora za 2013. godinu. Visina naknade za korištenje godišnjeg odmora – regres za 2013. godinu zaposlenicima u ustanovama osnovnog i srednjeg obrazovanja na području Tuzlanskog kantona iznosi 400 KM, a bit će isplaćen u dva dijela. Prvi dio u iznosu od 200 KM isplatit će se najkasnije do 31.08.2013. godine, a preostali dio naknade isplatit će se najkasnije do 30.06.2014. godine.

 

(NKP kalesijski.com)