VIDEO/ Pogledajte kompletnu 24. Redovnu sjednicu OV Kalesija: Postoji li sukob interesa...

VIDEO/ Pogledajte kompletnu 24. Redovnu sjednicu OV Kalesija: Postoji li sukob interesa za određene odluke koje se usvajaju!? Ima li sankcija za nezakonito trošenje novca u ustanovama!?

776
0
SHARE

28.09.2023. je održana 24. Redovna sjednica Općinskog vijeća Kalesija.
Na veoma zanimljivoj sjednici usvojen je dnevni red od 15 tačaka, ali je jedna tačka na samoj sjednici povučena.
Prije rasprave o tačkama dnevnog reda, u rubrici vijećnička pitanja i inicijative možete poslušati iste od strane vijećnika.

Naročito zanimljive, pa i burne, rasprave su bile na tački broj 2 – “Razmatranje i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o zaključivanju ugovora o prodaji nekretnine neposrednom pogodbom radi formiranja građevinske čestice”.
Postavlja se veliko pitanje – POSTOJI LI SUKOB INTERESA, kako političke i pravne prirode, tako i sa one moralne i ljudske strane!?

Riječ je o temi prodaje općinskog zemljišta prema načelnikovoj firmi, pa je uz burne rasprave bilo i pojedinačno izjašnjavanje vijećnika, te je odluka usvojena uz 14 glasova ZA, odnosno baš broj koliko je bilo potrebno.
Pogledajte video prilog na istu temu.

Veoma zanimljivo je bila i tačka povezana na ovu temu – 9., “Razmatranje i donošenje Odluke o pristupanju izmjenama i dopunama Odluke o usvajanju i provođenju Regulacionog plana Sjeverna zona Kalesija”, jer se radi o istoj firmi/zgradi, odnosno o novim izmjenama koje je tražila firma načelnika.

Također, mnogo rasprava je bilo na temu Rebalans Budžeta (tačka broj 7: – “Razmatranje i donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o budžetu općine Kalesija za godinu.”),, kao i na temu Izvještaja o utrošku budžeta za prvih 6 mjeseci ove godine (tačka broj 12 – “Razmatranje i usvajanje Izvještaja o troškovima tekuće budžetske rezerve općine Kalesija za period 01.01.-30.06.2023. godine.”

Također, žestoke rasprave su se vodile na temu Kapitalnih ulaganja u Dom zdravlja Kalesija. Izvještaj nije dobio niti jedan glas ZA, a mnogo zanimljive i zabrinjavajuće diskusije vijećnika i osoba direktno vezanih za poslovanje JZU Dom zdravlja Kalesija (v.d. direktor, pomoćnik direktora za pravne poslove i predsjednik UO), gdje se mogu konstatovati razne neregularnosti u poslovanju, te čak i ne postojanje traga novca prilikom utroška namjenskih sredstava (tačka br 13 – “Razmatranje i usvajanje Izvještaja o realizaciji Plana kapitalnih ulaganja JZU Dom zdravlja Kalesija”).
Kada je u pitanju ova tema, jedno logično pitanje se nameće – ima li sankcija za nezakonito trošenje novca?!

 • — Kompletnu 24. Redovnu sjednicu pogledajte na linku OVDJE

DNEVNI RED
(Prije rasprave o tačkama dnevnog reda, u rubrici vijećnička pitanja i inicijative
možete poslušati iste od strane vijećnika.)

 1. Razmatranje i donošenje Odluke o komunalnom redu.
 2. Razmatranje i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o zaključivanju ugovora o prodaji nekretnine neposrednom pogodbom radi formiranja građevinske čestice.
 3. Razmatranje i donošenje Odluke o davanju prethodne saglasnosti Skupštini Javnog preduzeća „Veterinarska stanica“ d.o.o. Kalesija za imenovanje predsjednika Nadzornog odbora Javnog preduzeća „Veterinarska stanica“ d.o.o. Kalesija.
 4. Razmatranje i donošenje Odluke o davanju prethodne saglasnosti Skupštini Javnog preduzeća „Veterinarska stanica“ d.o.o. Kalesija za imenovanje člana Nadzornog odbora Javnog preduzeća „Veterinarska stanica“ d.o.o. Kalesija.
 5. Razmatranje i donođenje Odluke o razrješavanju i imenovanju predsjednika Komisije za utvrđivanje i obilježavanje datuma i događaja značajnih za općinu Kalesija, dodjela općinskih priznanja imena naselja i dijelova naselja
 6. Razmatranje i donošenje Odluke o razrješenju zamjenika predsjedavajućeg Općinskog vijeća Kalesija.
 7. Razmatranje i donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o budžetu općine Kalesija za godinu.
 8. Razmatranje i donošenje Odluke o uslovima i načinu zakupa krova sportske dvorane u Kalesija gradu za postavljanje proizvodnog objekta solarne elektrane.
 9. Razmatranje i donošenje Odluke o pristupanju izmjenama i dopunama Odluke o usvajanju i provođenju Regulacionog plana Sjeverna zona Kalesija
 10. Razmatranje i donošenje Programa zimskog održavanja lokalnih i nekategorisanih puteva na području općine Kalesija u sezoni 2023/2024. godine.
 11. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o izvršenju budžeta općine Kalesija za period
  01.01.-30.06.2023. godine.
 12. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o troškovima tekuće budžetske rezerve općine Kalesija za period 01.01.-30.06.2023. godine.
 13. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o realizaciji Plana kapitalnih ulaganja JZU Dom zdravlja Kalesija.
 14. Razmatranje i prihvatanje Informacije o završenoj školskoj 2022/2023. godini sa pregledom uspjeha učenika i upisu učenika u prvi razred osnovnih i srednje škole na području općine Kalesija.
 15. Razmatranje i prihvatanje Informacije o stanju vodovodne i kanalizacione infrastrukture na području općine Kalesija.

(NKP.ba)