PODIJELI

U utorak (30.11.2021.) održana je VIII redovna sjednica Općinskog vijeća Kalesija.

Nakon izjašnjavanja vijećnika o (ne)pristiglim odgovorima na vijećnička pitanja, uslijedio je veliki broj novih pitanja i inicijativa od strane vijećnika.

Nije usvojena dopuna dnevnog reda od strane Kluba vijećnika NIP-a – o ukidanju odluke o povećanju paušala.
(ispod video zapisa i usvojeni dnevni red)

Pogledajte kompletan tok sjednice koji je emitovan u programu NEON televizije.

 • – Video zapis sjednice možete pogledsti na FB stranici NEON LIVE na linku OVDJE

Dnevni Red VIII redovne sjednice OV Kalesija:

 1. Razmatranje i donošenje Odluke o gubljenju statusa javnog dobra u općoj upotrebi (K.O. Lipovice)
 2. Razmatranje i donošenje Odluke o gubljenju statusa javnog dobra u općoj upotrebi (K.O. Miljanovci)
 3. Razmatranje i donošenje Odluke izmjeni Odluke o izboru članova Vijeća mjesnih zajednica na području općine Kalesija.
 4. Razmatranje i donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju datuma i događaja značajnih za obilježavanje na području općine Kalesija.
 5. Razmatranje i donošenje Odluke o razrješenju i izboru predsjednika i članova stalnih radnih tijela Općinskog vijeća Kalesija.
 6. Razmatranje i donošenje Odluke o davanju prethodne saglasnosti za razrješenje predsjednika i članova i utvrđivanje prijedloga kandidata za privremeno imenovanje predsjednika i članova Nadzornog odbora JP “Vodovod i kanalizacija Kalesija” doo Kalesija.
 7. Razmatranje i donošenje Odluke o davanju prethodne saglasnosti za razrješenje predsjednika i članova i utvrđivanje prijedloga kandidata za privremeno imenovanje predsjednika i članova Nadzornog odbora JP “Veterinarska stanica” doo Kalesija.
 8. Razmatranje i donošenje Odluke o davanju prethodne saglasnosti za razrješenje predsjednika i članova i utvrđivanje prijedloga kandidata za privremeno imenovanje predsjednika i članova Nadzornog odbora KP „Komunalac“ DD Kalesija.
 9. Razmatranje i usvajanje Nacrta Budžeta općine Kalesija za period od 01.01. do 31.12.2022. godinu.
 10. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o izvršenju budžeta općine Kalesija za period 01.01.2021. – 30.09.2021. godine.
 11. Razmatranje i prihvatanje Informacije o stanju putne infrastrukture i izgradnji i rekonstrukciji lokalnih i nekategorisanih puteva na području općine Kalesija za 2021. godinu.
 12. Razmatranje i prihvatanje Informacije o provođenju mjera zaštite i spašavanja sa osvrtom na zaštitu čovjekove okoline, suzbijanju zaraznih bolesti kod ljudi i životinja, ispravnosti kvaliteta vode za piće, zaštite od neeksplodiranih ubojnih sredstava (NUS-a i MES-a) i stanju protivpožarne zaštite.


(NKP.ba)

PODIJELI