Vijest koja će obradovati korisnike mobilne telefonije: Od sutra dodatno smanjenje cijena

Vijest koja će obradovati korisnike mobilne telefonije: Od sutra dodatno smanjenje cijena

230
0
SHARE

Regulatorna agencija za komunikacije (Agencija) obavještava da od sutra, 1. jula, na snagu stupa drugi set mjera koje imaju za cilj smanjenje cijena u mobilnoj telefoniji, podsticanje konkurencije i zaštitu prava krajnjih korisnika.

U skladu sa Odlukom o usklađivanju cijena usluga mobilne telefonije i uslova za pružanje telekomunikacijskih usluga, na snagu stupa Mjera iz tačke koja nalaže da se u sklopu postpaid i prepaid tarifnih modela u kojima postoji naplata uspostave poziva primjene ili obračunsku jedinicu 1 sekund ili ukinu naplatu uspostave poziva.

Uspostava poziva se izuzetno može naplaćivati za bonus minute koje korisnik dobija u okviru paketa koji uključuju neograničen saobraćaj (Flat paketi), tarifnih opcija, tarifnih paketa koji uključuju besplatne vikend minute i slično.

Pošto u ovom slučaju Agencija ne daje saglasnost na izmjene cjenovnika, telekom operatori vrše izmjene u skladu sa vlastitom poslovnom politikom.

Druga mjera, tačka II e) Odluke, odnosi se na sve operatore (fiksna, mobilna telefonija i internet) i nalaže da cijene moraju biti iskazane sa porezom na dodatnu vrijednost (PDV). Operatori nisu obavezni obavijestiti Agenciju o izmjenama, a u slučaju prigovora da se cijene ne iskazuju u skladu sa navedenom obavezom, Agencija će pokrenuti postupak.

Podsjećanja radi, od 01.06.2016. na snagu su stupile mjere koje nalažu:

– Izjednačavanje cijena poziva iz mobilne mreže prema drugim fiksnim mrežama sa cijenom poziva iz mobilne mreže prema vlastitoj fiksnoj mreži, i vrijedi za sve postpaid i prepaid pakete. Mjera ima za cilj podsticanje konkurencije i sprječavanje prenošenja tržišne snage sa tržišta fiksne telefonije na tržište mobilne telefonije.

– Trajanje računa za prepaid korisnike nakon nadopune iznosom 10,00 KM i više mora vrijediti najmanje 90 dana (u periodu od 90 dana korisniku omogućiti dolazne i odlazne pozive).

Agencija poziva krajnje korisnike da se informišu o dostupnosti raspoloživih paketa i tarifnih modela kako bi imali pristup uslugama u mobilnoj telefoniji po smanjenim cijenama, te da Agenciji dostave prigovor u slučaju saznanja da nosioci dozvola nisu ispunili propisane obaveze.

(NKP.ba)