PODIJELI

Danas (10.12.2012) je 64 godišnjica Univerzalne (Opće) deklaracije o ljudskim pravima. Naime, dana 10.12.1948. godine na Općoj skupštini UN, usvojena i proglašena Univerzalna deklaracija o ljudskim pravima. Od 1950. ovaj dan se obilježava kao Međunarodni dan ljudskih prava.


Zajedno sa Poveljom UN, ova dva dokumenta čine osnovicu modernog međunarodnog humanitarnog prava.
Prilikom samog glasanja o Univerzalnojj deklaraciji, 48 članica UN-a bilo je ZA, niko nije bio PROTIV, ali osam država se SUZDRŽALO. Jedna od ovih 8 članica je bila i Jugoslavija. Njoj je smetao prioritet građanskih i političkih prava nad socijalnim i ekonomskim, kako su komunistički ideolozi razumijevali teoriju ljudskih prava.

Pravo na život, slobodu i sigurnost ličnosti.
Pravo na obrazovanje.
Pravo na zaposlenje, plaćene praznike, zaštita od nezaposlenosti i socijalna sigurnost.
Pravo na puno učešće u kulturnom životu.
Sloboda od torture ili svirepog, nehumanog tretiranja ili kazne.
Sloboda mišljenja, uvjerenja i vjeroispovjesti.
Sloboda izražavanja i mišljenja.

 

PODIJELI