PODIJELI

U srijedu, 14. oktobra 2020. godine, ambasador Kraljevine Saudijske Arabije NJ. E. Hani bin Abdullah Mominah, uručio je vrijednu donaciju laptopa za potrebe edukativno-obrazovnog centra džamije Abdullaha bin Muhameda Mominaha u džematu Dubnica, Medžlis Islamske zajednice Kalesija.

Prilikom poslednje posjete džamijsko-obrazovnom kompleksu, ambasador KSA NJ. E. Hani bin Muhammed Mominah, izrazio je želju da edukativno-obrazovni prostori budu opremljeni u skladu sa savremenim standardima u oblasti obrazovanja. Imam džemata Dubnica Muhamed ef. Burić je u ime džemata preuzeo vrijednu donaciju, te izrazio zahvalnost porodici Mominah koja je uvakufila vlastita sredstva kako bi se u ovome džematu izgradio savremeni džamijsko-obrazovni kompleks, te u kontinuitetu nastavlja brigu za ovaj vakuf koji nosi ime po njihovom ocu Abdullahu bin Mominahu, Allah mu se smilovao.

Ova donacija će dodatno pomoći u izvođenju mektebske pouke koju u ovome džematu uspješno pohađa 68 polaznika, kao i za edukaciju u oblasti jezika i informatičke pismenosti koju će biti moguće realizovati nakon ove donacije.

(Muhamed ef. Burić, imam džemata Dubnica)

(NKP.ba)

PODIJELI