PODIJELI

U srijedu (24. aprila)  u prostorijama kalesijskog Medžlisa, održano je drugo predavanje na temu SIHR – djelo kojim se približava šejtanu. Kao i prošli put, gost-predavač je bio hfz. Edin ef. Dedić, profesor kiraeta na Behram-begovoj medresi u Tuzli.

medzlis kalesija predavanje o sihiru
U prvom svom predavanju o SIHRU, hfz. Edin Dedić je govorio o svijetu džinna i šejtana, nevidljivom svijetu koji nas okružuje a koji ne vidimo. Na pitanje da li je moguće da se vidljivi i nevidljivi svijet dotiču, odnosno da li je moguće da ljudi kao pripadnici svijeta vidljivog dođu u kontakt s bićima (džinni, šejtani…) nevidljivog svijeta, gost-predavač je odgovor ponudio citirajući kur-anske ajete i hadise Božijeg poslanika Muhammeda, a.s. Navodeći kur-anske ajete o šejtanima – odnosno o prvom među njima-Iblisu i njegovoj pogrešci – i hadise koji o tome govore, hfz. Dedić je ponudio jasne odgovore na pitanje kako i na koji način šejtani zavode ljude. Težnja za vječnošću, vlašću, imetkom…su putevi odakle šejtan prilazi čovjeku.
Šejtan čovjeka ne ostavlja samog, stalna je meta napada, čak i dok je u namazu šejtan pokušava zavesti čovjeka, rekao je hfz. Edin ef. Dedić navodeći hadis: “Osman b. Ebu-l-As, požalio se Vjerovjesniku, sallallahu alejhi ve sellem: – Allahov Poslaniče, zaista mi šejtan ne da mira u namazu i ometa me dok učim Kur an. Resulullah, sallallahu alejhi ve sellem, odgovorio mu je: – Taj se šejtan zove Hinzeb. Kad osjetiš njegovo prisustvo, zatraži utočište u Allaha…” (Muslim)

Dalje u svom govoru hafiz Dedić je spomenuo da odmah po rođenju šejtan dotakne novorođenče. “Svako dijete prilikom rođenja šejtan dodirne, pa ono gromoglasno zaplače od tog dodira, osim što Merjemu i njenog sina nije dodirnuo.” (Buhari) Razlog zašto su Merjema i njen sin bili pošteđeni šejtanovog uznemiravanja jeste uslišavanje dove koju je uputila Merjemina majka, kad je zamolila: “…i ja nju i porod njezin stavljam pod Tvoje okrilje od prokletog šejtana.” (Alu lmran, 36.)

Kao što napada insana na javi, šejtan se nekada čovjeku približava i putem snova. Govoreći o snovima, hfz. Dedić je hadisom pojasnio vrste snova. Od Ebu Hurejre, r.a., se prenosi da je Poslanik, s.a.v.s., rekao: “Snovi se dijele na tri vrste: radosne vijesti od Milostivog, uobražanje duše i šejtanova zastrašivanje.”

U svom daljem govoru o doticaju vidljivog i nevidljivog svijeta, odnosno o djelovanju džinna u našem svijetu, večerašnji predavač je kazao da su džinni kroz povijest, kako hadis govori, znali izazvati bolesti kao što je kuga. U hadisu koji je zabilježio El-Hakim kaže se sljedeće: “Kuga je bolest od džinna, i u njoj je šehadet na Allahovom putu.”

Također, naveo je predavač, džinni mogu ući u čovjeka.
Abdullah sin Imama Ahmeda navodi: “Rekao sam ocu da neki ljudi tvrde kako džinn ne može ući u čovjekovo tijelo, pa mi je rekao: – Sinak, lažu oni ! Šejtan uđe u čovjeka i priča pokrećući njegov jezik.”
S tim u vezi, šejhu-l-islam zapisao je i sljedeće: ” . . . i ovo što smatra imam Ahmed poznato je među svijetom. Zaista džinn može ući u čovjeka i pokretati njegov jezik izgovarajući riječi čije značenje on ne zna. Prilikom liječenja njegovo se tijelo udara toliko snažno da bi na najsnažnijoj životinji ostavilo trag, ali bolesnik ne osjeti te udarce kao što nije svjestan ni riječi koje izgovara. Ponekad se desi da džinni vuku onoga u čijem se tijelu nalaze, a i onoga u čijem se tijelu ne nalaze, prostirku na kojoj sjedi, onemoguće rad s određenim alatima…”

Šta je sihr?

Nakon što je iscrpno objasnio kako i na koji način bića gajba mogu djelovati na čovjeka, hfz. Edin Dedić je govorio o sihru. Prvo je naveo definicije učenjaka koji su govorili i pisali o ovoj temi.
Sihr je svako djelo putem koga se čovjek približava šejtanu i kojim se traži njegova usluga. (El-Ezheri)
Sihr u šerijatskom značenju se veže za sve ono čiji je uzrok skriven i što izgleda suprotno njegovoj suštiti, i što se dešava u vidu opsjene i varke. (Er-Razi)
Sihr je vračanje i vezivanje čvorova. Ima uticaj na srce i tijelo, pa se kao posljedica toga javljaju bolesti, ubistva i rastavljenje bračnih drugova. (Ibn Kudame El-Makdisi)

U daljem svom govoru hafiz Dedić je pojasnio kako i na koji način džinni i šejtani ostvaruju kontakte s ljudima koji im pomažu i kojima oni pomažu u pravljenju sihra. Kazao je hafiz da se radi o sporazumu između sihirbaza i šejtana, koji se sastoji u tome da sihirbaz čini neke teške grijehe ili nevjerstvo a da mu šejtan zauzvrat pomaže u ostvarivanju njegovih zlih namjera.

U kojim situacijama sihr djeluje na čovjeka i džinn ga opsjeda?

Stanja insanska koja otvaraju puteve džinnima, kazao je hfz. Edin Dedić, su:
– veliki strah
– žestoka srdžba
– veliki nemar u vjeri
– predavanje strastima

Vrste sihira

Govoreći o vrstama sihra predavač je kazao da mogu biti:
Sihr rastavljanja – ovaj sihir se uglavnom koristi za rastavljanje supružnika, ali i za stvaranje mržnje između prijatelja, rodbine, poslovnih partnera i sl.
Ljubavni sihr – ovaj sihir se koristi da se izazove ljubav i divljenje opsihrene osobe prema drugoj osobi
Sihr obmane – koristi se da bi se opsihrenoj osobi lažno prikazale neke stvari ili odvratila pažnja od nekih činjenica
Sihr ludosti – koristi se da se određenoj osobi poremete njene psihičke i mentalne funkcije i onemogući normalno funkcionisanje i ponašanje
Sihr tromosti, ljenosti, neaktivnosti – koristi se za izazivanje fizičke i duševne slabosti kod osoba radi njenog onemogućavanja obavljanja određenih poslova
Sihr bolesti – koristi se za izazivanje bola u određenom organu, povremenih napada, padavice, paralize dijelova tijela, gubljenje ili slabljenje čula, impotencije ili neplodnosti

Stav Islama o sihiru

Na kraju predavanja hfz. Edin Dedić je naveo stav dini-islama po ovom pitanju navodeći hadise Božijeg Poslanika i stavove islamskih pravnika.
Od Ebu Hurejre, r.a., se prenosi da je Poslanik, s.a.v.s., rekao: “Klonite se sedam najvećih grijeha! A koji su to grijesi? – upitaše. „Pripisivanje Allahu druga, sihr…“ (Buhari, Muslim)

Od Imrana bin Husajna, r.a., se prenosi da je Poslanik, s.a.v.s., rekao: “Nije od nas onaj koji predskazuje i kome se predskazuje, onaj koji proriče i kome se proriče, onaj koji pravi sihr i onaj koji traži da se nekome napravi sihr, ako dođe vračaru i povjeruje u ono što mu je rekao, porekao je ono što je objavljeno Muhammedu, s.a.v.s.” (El-Hejsemi)

Od Ebu Musa El-Eš arija, r.a., se prenosi da je Poslanik, s.a.v.s., rekao: “Neće ući u Džennet onaj ko je privržen alkoholu, niti onaj koji vjeruje da sihr djeluje sam po sebi i onaj koji kida rodbinske veze.” (Ibn Hibban)

Većina islamskih učenjaka i pravnika smatra da je za bavljenje sihrom predviđena smrtna kazna.
Također, prema mišljenju ovih učenjaka, sihirbazu se neće primiti pokajanje.

Nakon predavanja uslijedila su pitanja prisutnih na koja je predavač odgovorao.

Sljedeće predavanje na temu SIHRA (Načini liječenja) planirano je da se održi zadnje srijede u mjesecu maju a o čemu će zainteresovani biti blagovremeno obavješteni.

 

(MIZ Kalesija/ NKP kalesijski.com)

PODIJELI