Nakon oštrih reakcija – povučen prijedlog odluke o povećanju cijene odvoza otpada:...

Nakon oštrih reakcija – povučen prijedlog odluke o povećanju cijene odvoza otpada: Slijedi Javna rasprava na temu visine cijene…

522
0
SHARE

Jučer (četvrtak, 01.12.2022) je održana 16. redovna sjednica Općinskog vijeća Kalesija.
Na sjednici je bio predložeen dnevni red sa tačkom  “Razmatranje i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Cjenovnik komunalnih usluga odvoza komunalnog otpada i usluga centralnog grijanja”.
Radi se o povećanju cijena odvoza otpada, kako za domaćinstva (sa 7 na 12 KM mjesečno, odnosno povećanje od 5 KM mjesečno ili 60 KM na nivou godine), tako i za ostale kategorije.

Iako je Zahtjev KP Komunalac DD ranije bio da se o ovoj temi ide u Javnu raspravu, ishitren prijedlog odluke sa velikim povećanjima cijena izazvao je oštre reakcije.

Ipak, jedini su zvanično reagirali iz OO Narod i Pravda (NiP) Kalesija, koji su se dva dana prije sjednice oglasili Saopćenjeem, upozorili na ovu odluku i pozvali na povalačenje iste.

VEZANA VIJEST
NiP Kalesija: Na sjednici OV planiraju povećanje cijena odvoza komunalnog otpada za domaćinstva 5KM mjesečno/ 60 KM godišnje, kao “nagrada” građanima koji su brzo zaboravili duplo povećanje paušala i dnevnica

Povlačenje tačke sa dnevnog reda je zatraženo od strane vijećnika NIP-a, ali i od još nekoliko vijećnika, ali je ista tačka uvrštena na dnevni red.
Ipak, kada je došlo do rasprave po ovoj tački – općinski načelnik je povukao odluku sa dnevnog reda.

Sa ovim je zaustavljeno, barem za sada, povećanje cijene odvoza otpada.
Ova tema će biti predmet Javne rasprave, te će građani Kalesije po mjesnim zajednicama imati priliku da kažu svoj stav, ali i da se vidi realna cijena povećanja, svakako daleko manja od 5 KM mjesečno, kako bi KP Komunalac DD Kalesija mogao finansijski funkcionisati.

(NKP.ba)