Roditelji srednjoškolaca Bošnjaka u Osmacima tvrde da su im djeca diskriminirana, iz...

Roditelji srednjoškolaca Bošnjaka u Osmacima tvrde da su im djeca diskriminirana, iz Opštine demantiraju takve tvrdnje

293
0
SHARE

Roditelji bošnjačkih srednjoškolaca iz Opštine Osmaci iz bh. entiteta Republika Srpska, obratili su se redakciji Megafona sa tvrdnjom da općinske vlasti diskriminiraju njihovu djecu.
Tvrde da su u Budžetu Opštine predviđena sredstva za refundaciju prevoza učenika koji pohađaju srednje škole u Zvorniku, ali ne i za djecu koja svakodnevno putuju u Kalesiju.

PREVOZ ZA UČENIKE KOJI PUTUJU U ZVORNIK

Osmaci su mala opština u RS-u, nekoliko kilometara udaljena od Kalesije i, navodno, bošnjačka djeca
uglavnom srednje škole pohađaju u Kalesiji, odnosno u Federaciji BiH.

Pitali smo u Opštini Osmaci da li je tačno da nemaju svi srednjoškolci jednak tretman kada je u pitanju
subvencioniranje školskog prevoza i ako jeste, čime to obrazlažu.

Dragiša Bojković, šef kabineta načelnika Opštine, kaže za naš portal da demantiraju svaku tvrdnju
diskriminacije stanovništva opštine Osmaci, bez obzira na vjersku ili bilo koju drugu pripadnost.

„Za školsku 2022/23 godinu subvencionisanje đačkih karata vršeno je po zahtjevima građana tj.
roditelja.Zahtjeve je zaprimala komisija čiji zadatak je bio obrada tih zahtjeva i da sačine rang listu i
predlože načelniku opštine.
S obzirom da je subvencionisanje đačkih karata u 100- postotnom procentu za učenike srednjih i
osnovnih škola koji žive na području opštine Osmaci i pohađaju nastavu po planu i programu
Republike Srpske, prihvaćeni su svi zahtjevi koje je komisija obradila i dostavila načelniku. Tako da
ovom subvencijom nisu obuhvaćeni samo oni učenici koji se nisu obratili zahtjevom opštinskom
organu.
Za školsku 2023/24 godinu, subvencionisanje đačkih karata se vrši na osnovu Odluke kojom su
propisani kriterijumi i takođe sve je provedeno na osnovu podnešenih zahtjeva od strane učenika, tj.
roditelja.
Dakle, napominjem da su svi podnešeni zahtjevi obrađeni i prihvaćeni!“, kaže Bojković.

Nadalje tvrdi da su sa Javnim pozivom svi mogli upoznati putem zvanične internet stranice Opštine
Osmaci gdje je poziv objavljen, kao i rok za podnošenje zahtjeva.

„Kada je u pitanju vršnje usluga po ovom pozivu, opštinska uprava je raspisala tender za odabir
izvođača po ovakvoj vrsti usluga i nakon provedene procedure izabran je najpovoljniji prevoznik u
skladu sa Zakonom o javnim nabavkama.
Takođe, jedan od uslova jeste da učenik ne ostvaruje prava na subvencije karata po nekom drugom
osnovu što je takođe razlog zašto se neki učenici nisu našli na našem spisku subvencionisanja đačkih
karata, a takođe nam je poznato da učenici koji pohađaju srednju i osnovnu školu u Federaciji BiH
primaju subvenciju od Federalnog ministrastva za prevoz učenika, što je vjerovatno i razlog
nezadovoljstva kod nekih učenika što se nisu našli na spisku za subvenciju đačkih karata opštine
Osmaci.

Dakle demantujemo svaku tvrdnju diskriminacije stanovništva opštine Osmaci bez obzira na vjersku
ili bilo koju drugu pripadnost“, rezolutan je Bojković.

IMŠIROVIĆ: DISKRIMINACIJA U FBIH

Predsjedavajući Skupštine Optine Osmaci, Mehmedalija Imširović, u nezvaničnom razgovoru tvrdi
da nema govora o diskriminaciji te da se radi o tome da se na javni poziv javio samo prevoznik na
relaciji Osmaci- Zvornik.

Nisu nam poznati detalji javnog poziva, niti činjenica da li se poziv odnosio samo za određenu relaciju
ili obje solucije.

Kako god, Imširović nije želio zvanično komentirati konkretan slučaj sa prevozom učenika, ali je
ustvrdio da se diskriminacija prema djeci Bošnjacima iz RS-a dešava u FBiH, odnosno, u Kalesiji.

„Prilikom upisa djece osnovaca u srednje škole u Federaciju BiH, došlo je do potpune diskriminacije
djece Bošnjaka povratnika. Rokovi su u FBiH bili prije nego što su djeca završila osnovnu školu u RS-
u. Zato što je školska godina duže trajala. Samim tim, oni nisu imali mogućnost da upišu ono što su
željeli, jer su bila popunjena mjesta. Također, eksterna matura nosi određeni broj bodova prilikom
upisa u srednju školu a djeca u RS-u nemaju eksternu maturu“, kaže Imširović.

  • Nakon dvije potpuno različite tvrdnje, nije isključena reakcija roditelja i nastavak ove priče.

 

(Megafon.ba /NKP.ba)