PODIJELI

Na I redovnoj sjednici OV Kalesija pred vijećnicima se našao veliki broj tačaka dnevnog reda, ali i rekordan broj inicijativa i pitanja od strane vijećnika.
Na čak 8 inicijativa je zatraženo izjašnjavanje vijećnika, a čak 7 njih nije dobilo podršku parlamentarne većine okupljene oko načelnika. Neke od tema sa sjednica OV ćemo obraditi u periodu između dvije sjednice.

  • Kompletan tok sjednice OV možete pročitati na linku – OVDJE.
  • Svakako da preporučujemo da građani pogledaju i snimak sjednice na NEON TV, kako bi imali uvid u postizborne stavove izabranih vijećnika, te uporedili sa stavovima u predizbornom periodu.

Vijećnik Edis Mujanović (SBB) je imao 3 inicijative na koje je tražio glasanje vijećnika.
Jedna inicijativa se odnosila na preidzborna obećanja u vezi sa plaćanjem ulične rasvjete u svim mjesnim zajednicama na području Općine Kalesija.

  • Da li su to bile “šarene laže” i retorika sa kojim se kupovale simpatije glasača – testirao je Mujanović sa svojom inicijativom; da općinski načelnik u Budžet Općine Kalesija za 2021.godinu, kao predlagač odmah na sjednici uvrsti poseban ekonomski kod za plaćanje ulične rasvjete u svim mjesnim zajednicama.
    O ovoj inicijativi želim da se vijećnici izjašnjavaju – naveo je Mujanović.

OBRAZLOŽENJE
U predizbornom periodu svi politički subjekti su obećavali građanima plaćanje ulične rasvjete iz Budžeta Općine Kalesija.
Vrijeme je da se sa riječi pređe na djela i očekujem plebiscitarnu podršku ovoj inicijativi.

– Ova inicijativa nije dobila podršku vijećnika okupljenih oko načelnika, pa su “suzdržanim” glasanjem rekli glasno NE. 
ZA ovu inicijativu su bili vijećnici; SBB (3), SDP (4), NiP (2) i samostalni vijećnik (1). 
Uzdržanim glasanjem inicijativu su “oborili”: SDA (5), NBL (3), PDA (2), SD (2), BOSS nacionalna manjina (1) i samostalni vijećnik (1).

I zbog ove inicijative jedan od šefova službi je imao zadatak da za govornicom pozove vijećnike da ne glasaju za istu, jer, veli – nemamo novca. 
Postavlja se pitanje – ZBOG ČEGA SE GRAĐANIMA OBEĆAVALO PLAĆANJE RASVJETE NOVCEM IZ BUDŽETA KADA SE ZNALO, BAREM OD AKTUELNE I TADAŠNJE VLASTI, DA ĆE BUDŽET BITI U DEBELOM “DEFICITU”?!

Kako stvari stoje vijećnici iz opozicije neće stati sa insistiranjem da se ispuni ovo predizborno obećanje.

(NKP.ba)

PODIJELI