UNTZ: Završen je prvi dan Konferencija „Academic Cooperation, Challenges and Future Perspectives...

UNTZ: Završen je prvi dan Konferencija „Academic Cooperation, Challenges and Future Perspectives in the Balkans“

209
0
SHARE

Konferencija Balkanske asocijacije univerziteta pod nazivom: „Academic Cooperation, Challenges and Future Perspectives in the Balkans“ svečano je otvorena izvedbom himne Bosne i Hercegovine i akademskom himnom Gaudeamus.

Prisutnima su se na otvaranju obratili rektorica Univerziteta u Tuzli, prof. dr. Nermina Hadžigrahić, prof.dr. Soren Costreie prorektor za međunarodnu saradnju sa Univerziteta u Bukureštu, rektor Univerziteta Trakya, prof.dr. Erhan Tabakoǧlu, gradonačelnik Tuzle, Zijad Lugavić, Ministar obrazovanja Tuzlanskog kantona, Ahmed Omerović, premijer Tuzlanskog kantona Irfan Halilagić.

Generalni pokrovitelj Konferencije je Vlada Tuzlanskog kantona. Medijski pokrovitelju su Radio-televizija Bosne i Hercegovine, Radio-televizija Federacije BiH i Radio-televizija Tuzlanskog kantona.

Na prvom panelu istaknuta je važnost internacionalizacije univerziteta

Panelom pod nazivom „Internationalization at the Balkans’ universities: Potentials and challenges“ predsjedavala je prof.dr. Vesna Bratovčić, prorektorica za međunarodnu saradnju na Univerzitetu u Tuzli.

Učesnici u panelu bili su prof.dr. Mentor Alishani sa Univerziteta „Ukshin Hoti“, iz Prizrena (Kosovo), prof.dr. Ismail Kocayusufoǧlu sa Canadian Institute for Technology u Tirani (Albanija), prof.dr. Agon Memeti sa Univerziteta u Tetovu (Sjeverna Makedonija), prof.dr. Sabina Halupka-Rešetar sa Univerziteta u Novom Sadu (Srbija), Benjamin Muhamedbegović (HAE BiH), Suad Munibić (BH ERASMUS OFFICE), Ahmed Omerović, ministar za obrazovanje Tuzlanskog kantona.

Prvi panel na Konferenciji Balkanske asocijacije univerziteta završen je obraćanjem Altijane Mujić iz Bosanske fondacije budućnosti.

Učesnici su istakli važnost nastave na engleskom jeziku, međunarodne razmjene, ojačavanja tehničkih i profesionalnih kapaciteta za internacionalizaciju univerziteta.

Uloga univerziteta u evropskim integracijama zemalja Balkana

Na drugom panelu učesnici su govorili na temu „Role of University Networks in the European Integration of the Balkans“.

Panelom je predsjedavao prorektor za međunarodnu saradnju sa Univerziteta u Bukureštu, prof.dr. Soren Costreie.

Cjelina je više od zbira njenih dijelova, parafrazirao je filozofa Leibniza profesor Costreie koji je i sam profesor filozofije. Ovom rečenicom prisutnima je poručio da je umrežavanje u cjelinu ključno za razvoj balkanskih univerziteta i njihovo osnaživanje.

Preporučio je univerzitetima da osiguraju institucionalnu stabilnost, kulturnu i naučnu kreativnost, da se socijalno angažuju, da budu ključni izvor znanja u društvu, da budu nositelji progresa, i fokusiraju se na međusobnu saradnju.

O temi su također govorili predstavnici Univerziteta u Tirani iUniverziteta u Crnoj Gori.

(NKP.ba)