Vijećnik Senad Šmigalović uputio inicijativu da se riješi zdravstveno osiguranje za osobe...

Vijećnik Senad Šmigalović uputio inicijativu da se riješi zdravstveno osiguranje za osobe u stanju socijalne potrebe

593
0
SHARE

Na 17. redovnoj sjednici Općinskog vijeća Kalesija vijećnik Senad Šmigalović (SDA) je uputio inicijativu da se nadležna općinska služba i općinski načelnik u narednih mjesec dana objave javni poziv svim građanima općine Kalesija, koji nisu zdravstveno osigurani i koji zdravstveno osiguranje ne mogu osigurati ni na koji drugi način a nalaze se statusu socijalne potrebe, da mogu biti zdravstveno osigurani shodno Odluci o utvrđivanju osnovica, stopa i načinu obračunavanja i uplate doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje na području TK-a („Službene novine TK-a“, broj: 1/10, 9/12, 4/14, 16/14, 7/15, 17/15 i 5/16) a obavezu obračuna i uplate doprinosa će vršiti Općina Kalesija iz budžeta općine.

Vijećnik Šmigalović je u obrazloženju inicijative naveo sljedeće;

“Na prijedlog Upravnog odbora Zavoda zdravstvenog osiguranja TK-a, Skupštine TK-a je donijela Odluku o utvrđivanju osnovica, stopa i načinu obračunavanja i uplate doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje na području TK-a („Službene novine TK-a“, broj: 1/10, 9/12, 4/14, 16/14, 7/15, 17/15 i 5/16) još 2010.godine a nakon toga niz izmjena navedene odluke a posljednja je bila 2016.godine, kojim je izmijenjen njen član 7 tačka 12 i utvrđena je obaveza grada Tuzle i ostalih općina u TK-a da su obveznici obračuna i uplate doprinosa za osobe koje se nalaze u statusu socijalne potrebe a nisu osigurane po drugom osnovu.
Istom odlukom utvrđena je osnovica doprinosa koja za ova lica iznosi 40% prosječne mjesečne bruto plaće isplaćene na području Federacije BiH prema posljednjem objavljenom podatku Federalnog Zavoda za statistiku, dok je stopa obračuna utvrđena u visini od 2,30%.
Navedenim obračunom dolazimo do iznosa od oko 12 KM mjesečno koje bi se izdvajale iz budžeta općine Kalesija za sva lica koja se nalaze u stanju socijalne potrebe a nisu zdravstveno osigurana po drugom osnovu. Smatram da iznos od 12 KM nije veliki za naše građane, koliko im znači da budu zdravstveno osigurani. Imamo takvih građana područu općine Kalesija koji su ovakvoj kategoriji i zbog toga, iniciram da se i općina Kalesija oglasi javnim pozivom, kojim će pozvati građane iz navedene kategorije da ostvare navedeno pravo, posebno i zbog činjenice da su sredstva za ove namjene, koliko mi je poznato osigurana u budžetu općine Kalesija. U drugim općinama to funkcioniše (Lukavac, Živinice) i u njihovim lokalnim zajednicama je sve manji broj građana koji nemaju zdravstveno osiguranje.
Jedno od osnovnih prava koje mora imati svaki građanin ove države pa i naše općine je i pravo na zdravstvenu zaštitu i zdravstveno osiguranje i svi organi i ustanove moraju učiniti maksimalne napore da naši građani to pravo i ostvare, posebno ako imamo i pravni osnov i pravnu obavezu za utvrđivanje navedenog prava.
U prilogu ove inicijative Vam dostavljam i Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju osnovica, stopa i načinu obračunavanja i uplate doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje na području TK-a („Službene novine TK-a“, broj: 5/16), iz koje je lahko utvrditi pravni osnov za utvrđivanje navedenog prava.”

  • Svakako da ćemo pratiti aktivnosti povodom navedene inciijative, odnosno da li će nadležna općinska služba i općinski načelnik izvršiti svoju obavezu i raspisati javni poziv za građane Kalesije koji nisu zdravstveno osigurani a u stanju su socijalne potrebe.

(NKP.ba)