Želite se zaposliti, evo prilike

Želite se zaposliti, evo prilike

318
0
SHARE

Federalni zavod za zapošljavanje  danas će na internetskoj stranici www.fzzz.ba objaviti Program jačanja konkurentnosti na tržištu rada –Prvo radno iskustvo, za koji će javni poziv biti rapisan u srijedu, 5. decembra.

„Ovaj program pripravnika prilagođen je evropskim praksama i direktivama, a podrazumijeva zapošljavanje 1.000 osoba u Federaciji BiH do 30 godina. U okviru ovog programa će biti sufinansirano 500 osoba s visokom i višom stručnom spremom i 500 osoba sa srednjom stručnom spremom “, rekao je danas na pres-konferenciji u Sarajevu direktor Federalnog zavoda za zapošljavanje Kenan Rešo.

To znači da će 500 nezaposlenih osoba sa SSS imati mogućnost zaposlenja na šest mjeseci, a 500 osoba s VSS i VSŠ na 12 mjeseci, a u tom periodu će poslodavac mjesečno dobivati 460 KM, dok će nezaposlene osobe od poslodavca primati minimalni radni dohodak uz mogućnost povećanja.

„Uslovi za učešće u Programu su da je osoba s danom objave javnog poziva evidentirana na biroima za zapošljavanje, a za firme je predviđeno da u ovom programu ne mogu biti obuhvaćene one firme u kojima se ne vrši redovna isplata nameta na plaće radnika i firme u kojima je evidentiran rad ‘nacrno’“, istakao je Rešo.

Za realizaciju Programa Federalni zavod za zapošljavanje osigurao je finansijska sredstva od  4.554.000 KM, a realizuje se u saradnji s kantonalnim službama za zapošljavanje.

Iznos sufinansiranja se uvećava za 10 posto utvrđenog iznosa (bez kumulativnog računanja) za pripadnike posebne kategorije nezaposlenih mladih osoba: žene, Rome, dugoročno nezaposlene osobe, osobe koje su najmanje 12 mjeseci na evidenciji nezaposlenih, članove šehidskih porodica ili porodica poginulog branitelja, osobe s invaliditetom itd.

Zahvaljujući ovom programu  mladim nezaposlenim osobama bez radnog iskustva omogućit će se stručno osposobljavanje za rad u struci i sticanje prvog radnog iskustva u zvanju za koje su se školovali te  ojačati njihova konkurentnost na tržištu rada.

Istučići sam postupak realizacije Programa, Rešo je  kazao  da osobe koje preuzmu obrazac ‘inicijativa’ u Službi ili sa web stranice Zavoda, www.fzzz.ba, treba da pronađu poslodavca koji će im pod uvjetima Programa omogućiti sticanje prvog radnog iskustva.

Poslodavac izražava pristanak za učešće u Programu potpisivanjem i ovjerom obrasca ‘prijava na javni poziv’, koji će biti otvoren do potpisivanja ugovora u vrijednosti raspoloživih sredstava  po kantonima.

Ovim povodom, direktor Službe za zapošljavanje Kantona Sarajevo Igor Kamočaji predstavio je Program finansiranja zapošljavanja 300 osoba, za koji su, od ušteda, osigurana sredstva od  520.000 KM.

„Javni poziv za ovaj program završen je danas, a omogućit će zapošljavanje 300 nezaposlenih osoba s evidencije nezaposlenih osoba, na period od dva mjeseca i to najugroženijih osoba – osoba koje su na evidenciji duže od 36 mjeseci. Prednost imaju korisnici prava iz oblasti socijalne zaštite“, rekao je Kamočaji.

Poslovi koji se nude nezaposlenim osobama su uređenje okoline i izgradnja infrastrukture, zatim poslovi  iz oblasti socijalne zaštite na području Kantona Sarajevo, kulture, turizma i sajamske manifestacije.

Način finansiranja poslodavca u okviru ovog programa je refundacija u mjesečnom iznosu od 867 KM po zaposlenoj osobi – utrošak na plaću  380, porez i doprinosi 254, topli obrok 180 i prijevoz 53 KM.