Broj zaposlenih u FBiH zaključno sa krajem aprila skoro 550 hiljada

Broj zaposlenih u FBiH zaključno sa krajem aprila skoro 550 hiljada

168
0
SHARE
  • Broj zaposlenih prema prebivalištu zaposlenika na dan 30.4.2024. godine je 546.178.

U odnosu na objavljeni podatak o broju zaposlenih na dan 30.4.2023. godine kada je broj zaposlenih iznosio 539.303, ovaj broj je veći za 6.875, a u odnosu na prethodno objavljeni podatak o broju zaposlenih na dan 31.3.2024. godine kada je iznosio 542.715, veći je za 3.463.

 

Stanje broja zaposlenih na dan 30.04.2024. godine po prebivalištu zaposlenika i sjedištu poslodavca razvrstanih po kantonima i općinama može se vidjeti na linku ovdje.

Najveći broj zaposlenih je u Kantonu Sarajevo, sa 148.692 zaposlenih prema mjestu prebivališta osiguranika, te 169.108 prema sjedištu poslodavca.

Na dan 30.04.2024. godine u Federaciji BiH zaposleno je 304.672 ili 55,78 % muškaraca i 241.506 ili 44,22 % žena.

Broj zaposlenih prema starosnoj i spolnoj strukturi na dan 30.04.2024. godine

Broj zaposlenih do 35 godine je 171.484 ili 31,40%, a broj zaposlenih koji je stariji od 36 godina je 374.694 ili 68,60%.

 

 

(NKP.BA)